Godthåbsvejs Classenske Boliger, Frederiksberg (nedrevet)

Arkitekt:

Vilhelm Tvede

Frem til slutningen af 1800-tallet var det liberale anskuelser, der styrede bygge- og boligpolitikken i hovedstads-området. Langt de fleste byggerier blev overladt til private bygherrer og spekulanter, der havde frit spil. Det fandtes ingen offentlig sektor, hvorfor billige boliger til arbejderklassen måtte gennemføres af fremsynede fabriksejere, byggeforeninger eller filantropiske velgørenhedsorganisationer. Det Classenske Fideicommis var en af de instanser, der påtog sig opgaven. I 1866 påbegyndtes de Classenske boliger på en seks tønder land stor jordlod ved Godthåbsvejen, der skulle følge planen fra Lægeforeningens boliger på Østerbro, men med rummeligere lejligheder. Frem til 1880 blev der rejst 24 to-etagers blokke til hver 16 familier i et symmetrisk anlæg. Boligerne med ét eller to værelser var rimeligt udstyrede med køkken, spisekammer, entré og loftsrum. De kunne let udluftes, fordi de havde lys og luft til to sider. Udenfor husene blev der anlagt haver samt klosetter. Det var på tale at indlægge vand, men der var ikke flertal for det. I stedet opførtes midt i området en fællesbygning med vandværk, badeanstalt, maskinvaskeri, butikker, forsamlingssal, kirke og legeplads. Beboerne havde dog kun sjældent råd til at betale ekstra for disse faciliteter. Desværre udviklede boligerne sig til et fattigkvarter på grund af manglende vedligeholdelse. Til sidst opkøbte Frederiksberg Kommune området med henblik på nedrivning. I dag er Frederiksberg Svømmehal og et højhuskompleks opført på arealet.
Opførelsesdata

Årstal: 1866 - 1880
Bygningsændringer og ombygninger:
Området opkøbt af Frederiksberg Kommune og bebyggelsen nedrevet 1909-50. Erstattet af Frederiksberg Svømmehal og boligbebyggelse.

Adresse

Godthåbsvej 35-41, Aksel Møllers Have
DK-2000 Frederiksberg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Det Classenske Fideicommis

Anvendelse

Hovedfunktion : Støttet boligbyggeri
Bygningsart : Rækkehuse

Referencer
Knud Millech og Kay Fisker: Danske Arkitekturstrømninger 1850-1950, Østifternes Kreditforening, 1951. Lisbet Balslev Jørgensen: Danmarks Arkitektur. Enfamiliehuset. Gyldendal, 1979. Sys Hartmann og Villads Villadsen. Danmarks Arkitektur. Byens huse - byens plan. Gyldendal 1979. Bo Bramsen, Allan Tønnesen og Claus M. Smidt: København før og nu - og aldrig, bind 12. Palle Fogtdal, 1991. Michael Bach og Henning Bro: Mellem gammelt og nyt på Frederiksberg. Historisk-topografisk Selskab for Frederiksberg, 2001, side 48. "
LinksFORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE