Århus, Strandvejen 104, Villa Kampen, Hack Kampmanns eget hus

Arkitekt:

Hack Kampmann

Som kongelig bygningsinspektør for den midterste del af Jylland havde Hack Kampmann domicil i Aarhus, hvor han opførte sit egen herskabelige hus, Villa Kampen, på en højtliggende grund ved Strandvejen med udsigt over Aarhus Bugt.
Huset er maskulint, inspireret af samtidens engelske tendenser i villa-arkitekturen, hvor der arbejdes indefra og ud. Det vil sige, at den fordomsfrie, asymmetriske plan afspejler sig i facaderne med karnapper og udbygninger i en levende, malerisk uregelmæssighed. Men i udformningen, foretaget i samarbejde med havearkitekten Edvard Glæsel, er der i lige så høj grad taget hensyn til omgivelserne, terrænets form, den gamle beplantning og beliggenheden ved vandet.
Villaen er i to etager med mange store og lyse rum, Den har sammensatte tagformer tækket med røde teg. Facaderne var oprindelig hvidkalkede og forsynet med espalier - i dag er de gråmalede.
Opførelsesdata

Årstal: 1901 - 1902

Adresse

Strandvejen 104
DK-8000 Århus C

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Hack Kampmann
Landskabsarkitekt: Edvard Glæsel

Anvendelse

Hovedfunktion : Bolig
Bygningsart : Villa

Referencer
Architekten 1900, side 126. Knud Millech og Kay Fisker: Danske Arkitekturstrømninger 1850-1950, Østifternes Kreditforening, 1951. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 3, Politiken, 1971. Lisbet Balslev Jørgensen: Danmarks Arkitektur. Énfamiliehuset. Gyldendal, 1979. Mogens Brandt Poulsen: Århus Arkitekturguide. Arkitektskolen i Aarhus, 1999. "

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE