Århus Katedralskole

Arkitekt:

Christian Mørup, Hans Wilhelm Schrøder, Hack Kampmann, C. F. Møller, A. G. Monrad, Kjær & Richter

Aarhus Katedralskole består af en række bygninger tegnet af flere arkitekter fra forskellige tidsepoker, samlet i et kompleks ved Mejlgade, Skolegyde og Skolebakken.
Skolen påbegyndtes 1763 i Mejlgade 2, hvor der opførtes en lang én-etages længe, Den Hvide Bygning, med 16 vinduesfag plus en midtrisalit med gavlfront på tre fag. I 1847-50 blev længen påbygget en ekstra etage og fik et symmetrisk senklassicistisk udtryk med en bred gavlfront i midten.
Hovedbygningen i Mejlgade blev atter ændret 1905-06 af Hack Kampmann, der samtidig opførte en udvidelse, Den Røde Bygning, på Skolebakken. Den oprindelige bygning fik i den forbindelse sit nuværende udseende med et højt midterafsnit, der omfatter fire brede og dekorerede vinduesfag ind mod skolens nye gymnastiksale. Midterbygningen hviler på en granitsokkel og er kronet af et opskalket valmtag af røde tegl. På hver side af midterhuset skabtes to lidt lavere huse med pudsede facader, segmentbuede vinduer og valmtage.
Kampmanns nybygning blev opført i jugendstil i to etager med høj kælder. Den blev udført i rødbrune teglsten og granit til husets sokkel og facadens horisontale gesimsbånd. I midten sidder en midtrisalit med en gennemgående gavlkvist med inskriptionen "Aarhus Katedralskole". Over de øverste vinduer er der et mønstermuret bølgebånd, og på sydgavlen et karnaptårn med spir.
Bygningen i Mejlgade 6 hører også til Katedralskolen. Den består af et fornemt for- og sidehus fra 1808, der er den ældste bygning i Aarhus, hvor københavner-klassicismen er klart fremherskende både i plan og facade. Huset er istandsat af Kjær & Richter 1985.
Den foreløbig sidste knopskydning står C. F. Møllers Tegnestue for med to knastørre og modernistiske bygninger mod Mejlgade og Skolebakken. De er opført 1957 i jernbeton beklædt med opdalfliser. Vinduesbrystningerne er af grønt råglas. Facaden mod Skolebakken brydes af et stort fremspring, der rummer skolens festsal.
Opførelsesdata

Årstal: 1763 - 1985
Bygningsændringer og ombygninger:
Ældste skolebygning i Mejlgade 2 påbegyndt 1763. Bygmester er Chr. Mørup. Ekstra etage i senklassicisme påbyggedes af Schrøder og J. H. Koch 1847-50. Hus i Mejlgade 6 af Monrad fra 1811. Huset har bl.a. fungeret som bolig for borgmesteren i Aarhus og for skolens rektor. Tilbygning mod Skolebakken af Hack Kampmann 1905. Samtidig ændres den oprindelige hovedbygning i Mejlgade 2 igen. Udvidelse mod Mejlgade og Skolebakken af C. F. Møller 1957. Istandsættelse af rektorboligen af Kjær & Richter 1985. De fleste bygninger i skolekomplekset bliver fredet 1996.

Adresse

Mejlgade 2-6 og Skolebakken 1-3
DK-8000 Århus C

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Jens Worm, Bagge Lihme og Århus Katedralskole
Konsulent: Svend Engelund (vægdekoration)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Gymnasium

Referencer
Arkitektur DK 1958, side 73. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 3. Politikens Forlag, 1971. Mogens Brandt Poulsen: Århus Arkitekturguide, 1999. Magistratens 2. afd.: Indre by, Århus, 1984. "
Århus Katedralskole
Århus Katedralskole
Århus Katedralskole
Århus Katedralskole
Århus Katedralskole
Århus Katedralskole

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE