Sankt Pauls Kirke, Århus

Arkitekt:

W. T. Walther og Exners Tegnestue A/S, arkitekter MAA

Almindeligvis vender tårnet mod vest og koret mod øst i de danske kirker. Det er derimod ikke tilfældet i Sankt Pauls Kirke i Århus. Etatsråd M. P. Bruun, der skænkede grunden til kirken, stillede krav om, at bygningen skulle vende ansigtet mod byen og dermed tårnet mod nord.
Kirken er opført 1887 som en robust bygning fra den tidlige industrialisme. Den er i nyromansk stil i røde tegl med en grundplan svarende til den romerske basilika. Kirken har tvillingetårne, et højt, langstrakt midtskib med lidt lavere sideskibe samt apsis. Den romanske stil ses fx i rundbuestikkene over døre og vinduer.
Bygningen er i 1978 tilføjet et interessent sognehus, som har hentet inspiration fra Oude Kerk i Amsterdam. Her er kirken påklistret en række små borgerhuse direkte op ad facaden.
Tilbygningen er formet som en vifte med menighedssal, konfirmandlokale og kontorer, der knyttes til den gamle apsis med en imødekommende glasoverdækket foyer. Viften er overdækket med sadeltage og bygget af skarpkantede maskinsten i slægt med det gamle murværk.
Kirken og kirkepladsen er indrammet af lave og stramt formede hække.
Opførelsesdata

Årstal: 1886 - 1887
Bygningsændringer og ombygninger:
Tilbygning af Inger og Johannes Exner 1978

Adresse

Sankt Pauls Kirkeplads 1
DK-8000 Århus C

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: M. P. Bruun m.fl.
Konsulent: H. C. Siegumfeldt (alterbillede)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Kirke

Referencer
Arkitektur DK 3-1985, side 94. Jens Bertelsen, Birgit Jenvold og Jan Salomon (red.): Arkitekterne Inger og Johannes Exner. Udstillingskatalog fra Museet på Koldinghus, 1996. Mogens Brandt Poulsen: Århus Arkitekturguide. Arkitektskolen i Aarhus, 1999. Thomas Bo Jensen: Inger og Johannes Exner. Ikaros Press, Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag og Strandberg Publishing, 2012. "
Sankt Pauls Kirke, Århus
Sankt Pauls Kirke, Århus
Sankt Pauls Kirke, Århus
Sankt Pauls Kirke, Århus
Sankt Pauls Kirke, Århus
Sankt Pauls Kirke, Århus
Sankt Pauls Kirke, Århus
Sankt Pauls Kirke, Århus
Sankt Pauls Kirke, Århus
Sankt Pauls Kirke, Århus
Sankt Pauls Kirke, Århus
Sankt Pauls Kirke, Århus
Sankt Pauls Kirke, Århus

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE