Jydsk Handels- og Landbrugsbank, Århus

Arkitekt:

S. F. Kühnel

Banken er opført i italiensk renæssance med stærke mindelser om bygningskunsten i Firenze fra 14-1500-tallet. I Danmark blev der i i anden halvdel af 1800-tallet skabt en tradition for denne stil med store udtryksfulde bankbygninger, bl.a. gennem opførelsen af J. D. Herholdts nu nedrevne bankpalads for Danmarks Nationalbank i København fra 1865-70.
Bankbygningen i Aarhus er et fornemt grundmuret hus i tre etager over en indadskrånende granitsokkel. Granitkvadrene går igen i stueetagens facade, hvorimod der er anvendt tegl på de næste to etager og på det lave tag afbrudt af gesimsbånd. Vinduerne har sandstensindramninger og -poste, øverst med tvillingebuer og nederst med tovsnoninger på karmen.
Huset er velbevaret både ud- og indvendig, dog er det yderste vinduesfag i stueetagen mod Vestergade omdannet til et indgangsparti ved en ombygning i 2002. I den forbindelse blev der indrettet butikker i stue- og kælder-etagen.
Opførelsesdata

Årstal: 1899 - 1900
Bygningsændringer og ombygninger:
Ombygget til butik og kontorer af Exners Tegnestue 2002.

Adresse

Lilletorv 6
DK-8000 Århus C

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Jydsk Handels- og Landbrugsbank, Århus

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Bank, nu butik og kontorer

Referencer
Magistratens 2. afd.: Indre by, Århus, 1984. Mogens Brandt Poulsen: Århus Arkitekturguide. Arkitektskolen i Aarhus, 1999. "
Jydsk Handels- og Landbrugsbank, Århus
Jydsk Handels- og Landbrugsbank, Århus
Jydsk Handels- og Landbrugsbank, Århus

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE