Skansen og Skansepalæet (Skanseanlægget), Århus

Arkitekt:

Hjalmar Kjær

Det store boligkompleks, Skansen og Skansepalæet i Århus, blev opført som hotel i forbindelse med landsudstillingen, der blev afholdt på Skanseanlægget ved siden af i 1909. Efter udstillingen blev husene ombygget til patricierlejligheder.
Skansen og Skansepalæet følger nogenlunde den stort anlagte bebyggelsesplan, som Hack Kampmann og Charles Ambt udarbejdede for Marselisborg-arealet. Planen rummede mange boulevarder, pladser og beplantninger, træk, der endnu kendetegner bydelen. Hensigten var også at lokke mere velhavende mennesker til denne del af byen, hvor lejlighedernes udrustning og størrelse absolut var over datidens gennemsnit. Ejendommene ved Skansen fik således centralvarme.
Husene er inspireret af både nybarok og jugend og opført i røde teglsten med groft tilhuggede granitsokler. På facadens nederste del og omkring vinduerne er der vandrette bånd af groft tilhugget granit og rødt tegl. Bygningerne har en meget sammensat karakter, som bliver understreget af det syv etager høje borglignende hjørnetårn, forskudte højder og forskellige gavlkviste, altaner og karnapper.
I Skanseanlægget er der i 2011-12 tilføjet et upretentiøst kulturhus, en værkstedsbygning og en legeplads, udformet af Peter Skjalm fra tegnestuen RUM3.
Opførelsesdata

Årstal: 1908 - 1909
Bygningsændringer og ombygninger:
Tilføjelse af kulturhus og have af RUM3 ved Peter Skjalm 2011-12.

Adresse

Strandvejen 34-36, Heibergsgade 25-27 og 28-36 og Marselisborg Allé 35-37
DK-8000 Århus C

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Murermester Rasmus Hviid
Konsulent: Hack Kampmann og Charles Ambt (byplan)

Anvendelse

Hovedfunktion : Privat boligbyggeri
Bygningsart : Hotel ombygget til etageboliger

Referencer
Mogens Brandt Poulsen: Århus Arkitekturguide. Arkitektskolen i Aarhus, 1999. Arkitekten 05-2013, side 61. "
Skansen og Skansepalæet (Skanseanlægget), Århus
Skansen og Skansepalæet (Skanseanlægget), Århus
Skansen og Skansepalæet (Skanseanlægget), Århus
Skansen og Skansepalæet (Skanseanlægget), Århus
Skansen og Skansepalæet (Skanseanlægget), Århus
Skansen og Skansepalæet (Skanseanlægget), Århus
Skansen og Skansepalæet (Skanseanlægget), Århus
Skansen og Skansepalæet (Skanseanlægget), Århus
Skansen og Skansepalæet (Skanseanlægget), Århus

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE