Sjølund, Hellebæk

Arkitekt:

Boje Lundgaard og Bente Aude arkitekter MAA

En af 1970'ernes mest skelsættende boligbebyggelser er Sjølund, beliggende i Hellebæk i Nordsjælland, der er en af de første populære tæt-lave bebyggelser, opført som reaktion på de foregående års forkætrede parcelhuskvarterer og montagebyggerier. Den er i modsætning til lignende bebyggelser privat og som følge heraf udstyret med mindre fællesarealer.
Husene er intelligent grupperet i kæder om en lille sø på en kuperet naturgrund, der afgrænses af Strandvejen og Øresund til den ene side og en fredsskov til den anden. De henter motiver fra 50'ernes boligbyggeri, bl.a. med en intensiv behandling af uderummene, der er opdelt i offentlige, halvoffentlige og private områder. Havemurene optager terrænforskellene, og er udført som en dobbeltkonstruktion af brædder opfyldt med spagnum.
Rækkehusene i én og to etager ligger langs et stiforløb, der her og der udvides til små torve. Husene findes i 16 grundtyper fra 116 til 166 kvm plus udhus. Gavle og lejlighedsskel er murede, tagkonstruktioner er gitterspær med gulflammede tegl, lette ydervægge er beklædt med klinklagte, sortbejdsede brædder.
Opførelsesdata

Årstal: 1976 - 1978

Adresse

Sjølundsvej
DK-3150 Hellebæk

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Nordgrund A/S
Ingeniør: Johs. Jørgensen A/S
Landskabsarkitekt: Svend Kierkegaard

Anvendelse

Hovedfunktion : Privat boligbyggeri
Bygningsart : Tæt-lavt byggeri

Referencer
Arkitekten 4-1976. Arkitektur DK 6-1979, side 240, 1/2-1985, side 73, og 5/6-1993, side 207. Guide til Dansk Arkitektur II, side 130-31. Gitte Just: Huse i København og Nordsjælland tegnet af berømte danske arkitekter. Aschehoug 2005. Arkitektur Guide Øerne, Arkitektens Forlag, 2006, side 42. "
Sjølund, Hellebæk
Sjølund, Hellebæk
Sjølund, Hellebæk
Sjølund, Hellebæk
Sjølund, Hellebæk
Sjølund, Hellebæk
Sjølund, Hellebæk
Sjølund, Hellebæk
Sjølund, Hellebæk
Sjølund, Hellebæk
Sjølund, Hellebæk
Sjølund, Hellebæk
Sjølund, Hellebæk
Sjølund, Hellebæk
Sjølund, Hellebæk
Sjølund, Hellebæk
Sjølund, Hellebæk
Sjølund, Hellebæk
Sjølund, Hellebæk
Sjølund, Hellebæk
Sjølund, Hellebæk
Sjølund, Hellebæk
Sjølund, Hellebæk
Sjølund, Hellebæk

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE