Hornbækhus, København

Arkitekt:

Kay Fisker

Hornbækhus er en både stringent og grandiøs boligbebyggelse, opført efter nyklassicistiske idealer, der er et højdepunkt blandt de såkaldte storgårde i 1920'ernes København. Den rektangulære karré, anlagt om et nyskabende grønt haverum, er over 200 meter lang og 80 meter bred og indeholder 290 andelslejligheder med et antal beboere svarende til en mindre dansk provinsby.
Byggestilen er monumental og præcis, gennemført med streng ensartet fagdeling gennem de fem etager. Systematikken og proportioneringen er konsekvent og detaljeringen omhyggelig og kvalitetsbevidst. Med de lange murede facader, de pudsindfattede vinduer i en taksfast rytme og høje entredøre blev bebyggelsens udtryk også kaldt kilometerstilen. Meget rammende blev der sunget en kantate af Helge Holm ved Akademisk Arkitektforenings 50 års jubilæum i 1929 med den rytmiske tekst "Vindue - pille - vindue - pille - vindue - pille - hoveddør, vindue - pille - vindue - pille - vindue - pille - nedløbsrør".
Baggrunden for de københavnske storkarréer var bolignøden efter Første Verdenskrig. Københavns Kommune sørgede for både billige byggegrunde i yderdistrikterne og kvalitative krav til byggeriet udførelse, og Statsboligfonden kom med en væsentlig økonomisk håndsrækning. Samtidig indbød nyklassicismen til en rationel lejlighedsindretning med fornuftige og regulære rum. Men alle opholdsstuer er vendt mod gaden og køkkener og soverum mod gården uanset solorienteringen, hvilket var en videreførelse af datidens traditionelle bybygning.
Derimod var et stort sammenhængende haveareal epokegørende. Det blev skabt af G. N. Brandt og muliggjort som følge af centralvarmeanlæggets indtog i de danske boligbebyggelser. Det frigav de mange brændselsrum i kælderen til fx cykelopbevaring, skarnkasser og lignende, der før havde optaget plads i de opdelte gårde. De kunne nu lægges sammen, beplantes og indrettes til fælles ophold eller legepladser, så børnene kunne holdes væk fra gaden.
Trods de åbenlyse fornyelser i Hornbækhus gav bebyggelsens nyklassicistiske gentagelser anledning til kritik, bl.a. fra Steen Eiler Rasmussen, som påpegede, at etagehusenes rigtige udformning slet ikke var løst endnu. Han efterlyste fx en facadeløsning, hvor husets opdeling med de mange opgange på ærlig vis blev vist - i stedet for tapetseringen med det samme vinduesmønster. Denne fastlåsthed blev dog opløst med nye etageboligformer de følgende årtier.
Opførelsesdata

Årstal: 1922 - 1923

Adresse

Borups Allé 5-23, Skotterupgade 13-19, Ågade 116-134, Hornbækgade 2-10
DK-2200 København N

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Andelsboligforeningen Hornbækhus
Landskabsarkitekt: G. N. Brandt

Anvendelse

Hovedfunktion : Støttet boligbyggeri
Bygningsart : Karrébebyggelse og gårdanlæg

Referencer
Architekten 1923, side 392. Arkitektens M 1936, side 113. Knud Millech og Kay Fisker: Danske Arkitekturstrømninger 1850-1950. Østifternes Kreditforening 1951, side 296. Hans Erling Langkilde: Arkitekten Kay Fisker. København 1960. Tobias Faber: Dansk Arkitektur. Arkitektens Forlag 1963. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 1, Politiken, 1968. Steen Eiler Rasmussens København. Gads Forlag 1974. Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks Arkitektur. Byens huse - Byens plan. Gyldendal, 1979. Arkitektur DK 1/2-1985, side 8. Architectura 15, Arkitekturhistorisk Årsskrift: Kay Fisker 1893-1993. Selskaber for Arkitekturhistorie, København 1993. Olaf Lind og Jonas Møller: FolkeBolig - BoligFolk. Boligselskabernes Landsforening, 1994. Flere forfattere: Kay Fisker, Arkitektens Forlag, 1995. Guide til Dansk Arkitektur, bind I, side 212. Arkitektur Guide København, side 107. Lulu Salto Stephensen: Danmarks Havekunst II, Arkitektens Forlag, 2001. Annemarie Lund: Guide til Dansk Havekunst, 2002. Arkitektur DK 1-2004, side 117. Arkitekten 2 og 4-2005. Jørgen Hegner Christiansen og Kim Dirckinck-Holmfeld: En Arkitekturkanon, Arkitektens Forlag, 2005. Martin E. O. Grunz og Jens Lindhe: Ideernes København. Informations Forlag og Golden Days, 2008. "
Hornbækhus, København
Hornbækhus, København
Hornbækhus, København
Hornbækhus, København
Hornbækhus, København
Hornbækhus, København

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE