Blangstedgård, Pæregrenen 55-101, Odense SØ

Arkitekt:

Boje Lundgaard + Lene Tranberg ApS og Arkitektfirmaet Jørgen Stærmose, arkitekter MAA

Som på parcel nr. 10 er adgangsforholdene i nr. 19 også et hovedmotiv i bebyggelserne på Blangstedgård. Her er det imidlertid haverummet bag den lave karré, som Lundgaard og Tranberg har brugt til fælles ankomstareal. Til førstesals-lejlighederne er der opsat udvendige ligeløbstrapper i stål. Haverummet har en attraktiv og atmosfærefyldt udformning, godt hjulpet på vej af de gamle træer og afsluttet af det pagodeagtige fælleshus. Den lyserøde lasurfarve på facaderne trækker i samme retning. Bebyggelsen består af 28 lejeboliger samt fælleshus. Hver stuelejlighed har en lille have. I lejlighederne er der rum med dobbelt etagehøjde, og der er lagt vægt på, at opholdsrummene hænger sammen. Størrelserne er beskedne, men med god luftighed, hjulpet på vej af en sikker proportionering og en pittoresk detaljering. Byggeriet er opført med præfabrikerede betonelementer som dæk og vægge. Facaderne bag den lyserøde farve er skalmurede maskinsten, og tagkonstruktionen af træ med diagonallagte, sorte skiferplader.
Opførelsesdata

Årstal: 1988 - 1988

Adresse

Pæregrenen 55-101, Parcel 19, Blangstedgård
DK-5220 Odense SØ

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Odense Andelsboligforening
Ingeniør: Axel Nielsen A/S, Odense
Landskabsarkitekt: Ginman, Harboe & Borup
Entreprenør: Rasmussen & Schiøtz A/S, Odense

Anvendelse

Hovedfunktion : Privat boligbyggeri
Bygningsart : Andelsboligbebyggelse og have
Særlige aspekter: Økologi

Referencer
Arkitektur DK 6-1988, side 280. Landskab 1988, side 25. Jørgen Steen Knudsen (red.): Byg og Bo 88 Odense. Fremtidens boligbyggeri i Danmark. Odense Kommune, 1988. Guide til Dansk Arkitektur II. Michael Varming (red.): Liv på Blangstedgård. En jubilæumsudgivelse om en bydel i Odense. Statens Byggeforskningsinstitut, SBI, 1998. Guide til Dansk Havekunst, 2002. Annemarie Lund: Danmarks Havekunst III, Arkitektens Forlag, 2002. Arkitektur Guide Øerne, Arkitektens Forlag, 2006, side 222. Anne-Louise Sommer: Den Danske Arkitektur. Gyldendal, 2009. "

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE