Zoologisk Haves hovedindgang, Frederiksberg

Arkitekt:

Tegnestuen Entasis ved Christian og Signe Cold, arkitekter MAA

Zoologisk Haves ny hovedindgang er Tegnestuen Entasis's gennembrudsværk - afdæmpet, perfektionistisk og dybt inspirerende. Anlægget består af en længebygning, som danner portal til haven fra Roskildevej, samt et auditorie og en undervisningsfløj, diskret skjult i en forsænket gård.
Den toetagers længebygning er let med flere led. En lukket boks med boghandel og personalerum til venstre og en åben foyerbygning med billetsalg til højre flankerer den kileformede portåbning. Ovenover svæver et fladt tag med et udsparret hul. Materialerne er sortmalet beton og stålprofiler samt cedertræ og glas.
Auditoriet er placeret vinkelret på ankomstbygningen, som det skubber sig ind i. Det er et tungt rum, pladsstøbt i beton og præget af et markant sidelys samt ovenlys, der reguleres af træskodder. Loftet er i kontrast til den rå beton udført i egetræslister.
Bygningen til skoletjenesten er i respekt for zoo-haven og de historiske naboanlæg, Frederiksberg Slot og Frederiksberg Have, anbragt i en udgravning, hvorved de visuelle forbindelser opretholdes. Også dette hus er af beton med en let gårdfacade af hvideg og med græs på taget. Alt i alt et bygningsværk med akkuratesse, hvor balancen mellem de grove og de forfinede løsninger virker overbevisende.
Opførelsesdata

Årstal: 1997 - 1998

Adresse

Roskildevej 32
DK-2000 Frederiksberg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Zoologisk Have
Landskabsarkitekt: Nørgaard & Holscher
Konsulent: Kvorning Design & Kommunikation (indretning) og Bascon (bygherrerådgivning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Indgangsparti til zoo
Særlige aspekter: Førstepræmieprojekt i åben arkitektkonkurrence 1996. Præmieret af Frederiksberg Kommune 1998. Hædret af USA´s arkitektforening, AIA, som "den bedste bygning i Europa" 1998.

Referencer
Arkitektur DK 5-1998, side 233, og 2-2004, side 232. Arkitekten 09 og 17-1996. Byggeri 10-2002. Katalog til Arkitekturgalleriets 4. udstilling, Dansk Arkitektur Center, artikel af Johan Fogh, 1998. Ung dansk arkitektur og design. Arkitektens Forlag 1999. Arkitektur Guide København, side 247. Ideernes Vandring. Steen Estvad Petersen. Nykredits Fond og Gyldendal, 2000. "
Zoologisk Haves hovedindgang, Frederiksberg
Zoologisk Haves hovedindgang, Frederiksberg
Zoologisk Haves hovedindgang, Frederiksberg
Zoologisk Haves hovedindgang, Frederiksberg
Zoologisk Haves hovedindgang, Frederiksberg
Zoologisk Haves hovedindgang, Frederiksberg
Zoologisk Haves hovedindgang, Frederiksberg
Zoologisk Haves hovedindgang, Frederiksberg

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE