Danmarks Veterinærinstitut, DVI, Frederiksberg

Arkitekt:

PLH Arkitekter A/S, MAA

Danmarks Veterinærinstitut – som tidligere hed Statens Veterinære Serum-laboratorium – er udvidet med en ny laboratorie- og staldbygning, projekteret af PLH Arkitekter i København. Tegnestuen fik opgaven overdraget efter en indbudt arkitektkonkurrence, som den vandt i 1997. Udvidelsen blev i 2001 præmieret af Frederiksberg Kommune, der har ønsket at anerkende bygningen for dets smukke gennemførelse. Præmieringskomiteen siger indledningsvis i sin begrundelse for hæderen, at tilbygningen til Danmarks Veterinærinstitut, DVI, i sit udgangspunkt har været ganske vanskelig. Her tænkes især på tre forhold: Dels nærheden til den trafikerede Åboulevard, dels udfordringen i sammenbygningen med de eksisterende laboratoriebygninger og dels nærheden til de ældre, mere klassiske, teglhængte og kalkede huse i nabolaget. Komiteen siger imidlertid, at opgaven er løst i kraft af en overbevisende hoveddisposition, således at den nye bygning arkitektonisk fremtræder med en ”rygmur” mod trafikken på Åboulevarden – og åbner sig op med lette trægitterskærmede glashuse mod intime haver og gårdrum. Bygningen tilpasser sig uanstrengt Åboulevarden og glider så at sige trinvis af på gadeforløbet. Dette muliggøres af, at bygningen er opdelt i tre parallelle og forskudte længer med attraktive og lyse gangarealer imellem. Midterbygningen rummer primært de større laboratorier og fællesfunktioner som køkken og kantine med adgang til en taghave, mens de kortere sidelænger hovedsagelig indeholder mindre laboratorier, stalde til smådyr i bure, kontorer og møderum. Midt i bygningen – hvor sidelængerne overlapper hinanden – er der dannet en central midterkerne med fællesrum, garderober, toiletter, kopi- og kølerum. Laboratoriebygningerne er konstruktivt opbygget med bærende facadeelementer, etagedæk med store spændvidder og lette indvendige vægge. Huset stabiliseres af trappe- og elevatortårne samt midterkernens bifunktioner. Herved opnås den nødvendige funktionelle fleksibilitet, som er nødvendig for den optimale lokaleanvendelse til forskning m.v. Komiteen siger videre, at tilpasningen til den eksisterende bebyggelse er udført elegant. En tidligere flugttrappe i den eksisterende nabobygning er nemlig nedlagt, således at sammenkoblingen er foretaget uden at gribe ind i eksisterende funktionsområder. Til gengæld er der etableret en ny trappe i en forbindelsesbygning, der tillige optager niveauforskellene mellem de gamle og nye bygninger. Juryen anfører også, at facadernes stoflighed er raffineret og smukt udformet, og de drejelige trægitre og bræddeklædte skærme er konsekvent detaljeret. Bygningens udtryk har en nutidig og let karakter. Det skyldes netop solafskærmningens fint bearbejdede teak-lameller, der strukturerer bygningskroppene på en enkel måde og medvirker til at skabe ro i samspillet mellem nybygningen og dels Åboulevarden mod nord, dels gårdrummene mod syd. Bygningen har en overbevisende disposition og en vellykket proportionering, og er karakteriseret af en forfinet behandling af materialer og detaljer ude og inde. Hele anlægget – også i interiøret – ejer en enkelhed og nøgternhed, men også en friskhed, konkluderer Frederiksberg Kommunes præmieringskomité.
Opførelsesdata

Årstal: 1998 - 1999

Adresse

Bülowsvej 27
DK-2000 Frederiksberg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Ingeniør: Niras A/S, FRI
Landskabsarkitekt: Stig L. Andersson, MDL
Entreprenør: Højgaard & Schultz A/S

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Laboratorie- og staldbygning
Særlige aspekter: Førstepræmieprojekt i indbudt konkurrence efter prækvalifikation 1997 Præmieret af Frederiksberg Kommune 2001

Referencer
Arkitekten 10-1997. "
Links

#http://www.plh.dk#

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE