Sorø Akademi

Arkitekt:

Lauritz de Thurah, Holger Rosenkrantz, Peder Malling, Hoff & Windinge, BBP Arkitekter A/S og Kjær & Richter A/S, arkitekter MAA

Om elevfløjen Skjalm Hvide: Alle Sorø Akademi´s eksisterende bygninger afspejler den tid, hvori de er opført. Med deres individuelle særkende er de karakteristiske ved at være solide stenhuse, der står direkte på terræn. Den ny kantine - og alumnatbygning viderefører disse karakteristika. Det solide og grundmurede kommer til udtryk i de murede piller, tagenes hældning, i facadens stoflighed og i vinduernes højformater. Det nutidige kommer frem i placeringen af vinduerne i murfladen: Vinduesrytmen i stueetage udtrykker husets åbenhed og rummenes fleksible indretning. På 1. sal udtrykker vinduesrytmen udformning af de her placerede boligfunktioner. Vinduestakten, tagdækningens modulering og gulvenes fliselægning udformes ud fra det samme tematiske mønster, herved får bygningen tilført sin helt egen identitet. Den ny bygning er et 2-etagers, 2-fløjet anlæg lagt direkte over for- bygningerne på nordsiden af Store Plads. Herved fastholdes og forstærkes pladsen som det centrale uderum på akademiets grund. Bygningens klare geometri og lange tage efterlever enkeltheden i Thura´s oprindelige bygningsanlæg. Den kompakte form respekterer de angivne byggelinier og højdegrænseplaner. Husets smalle grundplan sikrer at sigtelinierne mellem skolebygningen og Store Plads er tilgodeset fuldt ud. Rektorgården og de omkringliggende bygninger domineres ikke af det nye hus, men vil fortsat kunne opleves som del af Store Plads´ randbebyggelse. Sammen med bygningerne nord for Store Plads markerer den ny bygning et klart rektangulært felt mellem de høje trærækker langs det eksisterende alumnat og Kloster Allé. Dette felt foreslås fastholdt som akademiets store åbne plæne. Det omkransende areal grusbelægges. Den ny bygnings smalle dimension muliggør, at både den store gamle eg og de 2 øvrige træer bevares som skulpturelle elementer på græsfladen.
Opførelsesdata

Årstal: 1822 - 1827
Bygningsændringer og ombygninger:
Klosterporten opført 1160-70, ombygget 1200. Skole allerede fra Middelalderen. Det Kgl. og Adelige Ridderakademi fra 1623-65. Hovedbygning af Holger Rosenkrantz 1738-43. Løbende udvikling af haveanlæg 1743, 1864, 1888-1905 og 1940-65. Bygningen brændte 1813 - To professorboliger, Ingemanns Hus og Molbechs Hus står tilbage. Ny hovedbygning af Peder Malling 1822-27. Brøndhus af Martin Nyrop 1912. Ny alumnatsbygning af Hoff & Windinge 1963. Skjalm Hvide elev-tilbygning af BBP Arkitekter 2000-01. Arkitektkonkurrence om nyt Science Center, vundet af Kjær & Richter, 2007. Opført 2009.

Adresse

Akademigrunden 8-12
DK-4180 Sorø

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Stiftelsen Sorø Akademi
Ingeniør: Sycon, Knudsen og Sørensen A/S, 2001
Landskabsarkitekt: Rudolph Rotne, Edvard Glæsel, Georg Georgsen, Torben Michelsen og Sven-Ingvar Andersson
Entreprenør: Hansson & Knudsen A/S, 2001
Konsulent: Georg Hilker (kunstnerisk udsmykning, 1859-71), Ejendomsselskabet Lindø (bygherrerådgivning, 2001)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Gymnasium med kostskole og haveanlæg
Særlige aspekter: Skjalm Hvide: Førstepræmieprojekt af BBP Arkitekter i konkurrence 2000. Science Center: Førstepræmieprojekt af Kjær & Richter i konkurrence 2007.

Referencer
Ove Malling: Tale ved Sorøe Academies Indvielses Fest 21. Maj 1827, 1927. Arkitekten 12-1957, side 177. Havekunst 1963, side 142. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad II. Politiken 1969. John Erichsen: Sorø Klosters ombygning 1738-43 i "Årbog for Hist. Samf. for Sorø Amt, 1976. Lisbet Balslev Jørgensen, Hakon Lund og Hans Edvard Nørregård-Nielsen. Danmarks Arkitektur. Magtens bolig. Gyldendal 1980. Landskab 1987, side 142. Guide til Dansk Arkitektur I, side 153. Arkitektur DK 4-1963, side 132, 4-1990, side 203, 3-2002, side 168, og 5-2010, side 7. Licitationen 10-5-2000 og 25-06-2007. Hakon Lund: Danmarks Havekunst I, Arkitektens Forlag, 2000. Lulu Salto Stephensen: Danmarks Havekunst II, Arkitektens Forlag, 2001. Annemarie Lund: Guide til Dansk Havekunst, 2002. Byggeplads Danmark 4-2001. Gyldendal: Den Store Danske Encyplopædi. Lars Kelstrup: Sorø Akademi -bygningernes historie, 2005. Arkitektur Guide Øerne, Arkitektens Forlag, 2006, side 153. Landskab 7-2006. Danske Ark Byg 7-2007. Byggeri 7-2009 om Videncentret. "

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE