Classens Bibliotek, København K

Arkitekt:

Peter Hersleb Classen

I enevældens tid satte overklassen sig ofte et magtsymbol - således også Peter Hersleb Classen, der opførte denne private bibliotektsbygning for sin ældre bror, kanonfabrikant Johan Frederik Classen, som havde oprettet det classenske fideikommis. Formodentlig har han dog fået teknisk hjælp af Andreas Kirkerup.
Bygningen har en særpræget facade, der ligner en monumental bogvæg. Den består i sin klassicistiske strenghed af en refendfuget sokkel, en snæver søjleloggia med otte joniske søjler og store rundbuede vinduer ind til bibliotekssalen samt en skærmkronet attika, der viser, at huset ikke er et helt almindeligt bypalæ.
Biblioteket imponerede ikke samtidens kritikere, der konstaterede, at søjlerne i frontonen var bårne i stedet for at være de bærende - et lidet professionelt træk i et bygværk af denne kaliber.
Classens bibliotek havde offentlig adgang og indeholdt en stor og righoldig bogsamling med fokus på naturvidenskaberne og landbrugsfagene. Da det lukkede i 1867 med en bogskat på 30.000 bind, blev samlingerne fordelt på Universitetsbiblioteket og Landbohøjskolens Bibliotek. Bygningen lægger i dag lokaler til Konservatorskolen.
Opførelsesdata

Årstal: 1791 - 1792
Bygningsændringer og ombygninger:
Offentlig adgang fra 1795. Lukket 1867. Bygningen blev fredet i 1918. Den har undergået mindre ændringer ud- og indvendigt. Balustrene mellem søjlerne er erstattet af gitre og stueetagen har ændret planløsning.

Adresse

Amaliegade 38
DK-1256 København K

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Peter Hersleb Classen
Ingeniør: Birch & Krogboe K/S, Johs. Jørgensen A/S, Mogens Balslev A/S, Lemming & Eriksson A/S, FRI (2004) og Rambøll (2011)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Privatbibliotek, nu konservatorskole

Referencer
Det Classenske Fideikommis i 3die Dec. 1892, 1922. Lisbet Balslev Jørgensen, Hakon Lund og Hans Edvard Nørregård-Nielsen. Danmarks Arkitektur. Magtens bolig. Gyldendal 1980. Peter Olesen og Torben Petersen (foto): Overraskende København. Gyldendal, 2011. "
Classens Bibliotek, København K
Classens Bibliotek, København K
Classens Bibliotek, København K

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE