Albertslund Syd

Arkitekt:

Fællestegnestuen A/S, arkitekter MAA

Albertslund Syd var udover at være et af landets største boligbyggerier i 1960'erne også et stort eksperiment både hvad angår byplan, boligudformning og anvendt byggeteknik. Det sidste resulterede dog allerede i 70'erne i så alvorlige byggeskader, at hele bebyggelsen måtte igennem en omfattende istandsættelse, der i nogen grad forvandlede dets visuelle udtryk.
Bybygningsprincipperne, udarbejdet under ledelse af Peter Bredsdorff, var inspireret af de engelske havebyidealer. De indebar også en differentiering mellem kørende og gående trafik, der for første gang gennemførtes herhjemme. Friarealerne fik en hierarkisk struktur med private atriumhaver, offentlige torve, kanalgaden og yderst store grønne landskabsområder som Kongsholmparken, Store Vejleådalen, Vestskoven og Køge Bugt Strandpark.
Albertslund-byen er opdelt i lave gård- og rækkehuse i periferien og etagehuse som karreer og stokke i det centrale bybånd langs kanalen. Det er en klar, men også skematisk idé, og byen som helhed blev kritiseret som for difinitiv. Der er dog mange visuelle kvaliteter i de enkelte huse og husgrupper, og boligtyperne er både rummelige og veldisponerede. Selve gårdhus-motivet var også nyt - kun kendt fra Sydeuropa og fra Jørn Utzons Kingo- og Fredensborg-huse, opført få år tidligere.
Bebyggelsen er endvidere utraditionelt opført som montagebyggeri med præfabrikerede elementer - hvilket var en forudsætning for, at den kunne opnå statsstøtte. Den overvejende lave by var et vægtigt indlæg i datidens debat om højt og lavt boligbyggeri sammen med Høje Gladsaxe, der opførtes i samme periode.
I slutningen af 1970'erne blev der imidlertid konstateret betydelige byggeskader på de fleste af husene. Den efterfølgende renovering har ændret deres udseende, så fx gårdhusene ikke mere har fladt tag, og facaderne er isolerede og beklædt med Eternit. Tagsagen i Albertslund gav desuden anledning til en helt ny lovgivning om udbedringen af byggeskader.
Opførelsesdata

Årstal: 1963 - 1968
Bygningsændringer og ombygninger:
Renoveret 1980-83. Transformation af gårdhavehusene af Tegnestuen Vandkunsten fra 2015.

Adresse

Kongsholm Allé m.fl.
DK-2620 Albertslund

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Vridsløselille Andelsboligforening ved Arbejderbo Herstedernes Kommunes Boligselskab ved Københavns Almindelige Boligselskab
Ingeniør: Dominia
Landskabsarkitekt: Edith og Ole Nørgård Ginman, Harboe og Borup, 1990
Konsulent: Peter Bredsdorff og Knud Svensson (byplan)

Anvendelse

Hovedfunktion : Støttet boligbyggeri
Bygningsart : Tæt-lavt byggeri

Referencer
Arkitekten 26-1961, side 483, 8-1963, side 141, 1974, side 49, og 01-2014, side 22. Arkitektur DK 1-1969, side 1, 5-1975, side 189, 6-1987, side 266, 2-2004, side 160, og 2-2013, side 66. Tæt lav - en boligform. Eksempelsamling, SBI-Rapport 75. Statens Byggeforskningsinstitut, 1971. Lisbet Balslev Jørgensen: Danmarks Arkitektur. Énfamiliehuset. Gyldendal, 1979. Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks Arkitektur. Byens huse - Byens plan. Gyldendal, 1979. Guide til Dansk Arkitektur II, side 54-55. Arkitektur Guide København, side 318-19. Boligministeriet (red. Anders Dragheim): 22 overfrakker, 1997. "

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE