Blangstedgård, Kirsebærgrenen 81-113, Skibet, Odense

Arkitekt:

Nielsen, Nielsen & Nielsen, arkitekter MAA

Boligbebyggelsen "Skibet" er en del af den samlede bebyggelse på Blangstedgårds jorder. Projektet er bearbejdet inden for rammerne af den bebyggelsesstruktur, som blev fastlagt af Boje Lundgård og Lene Tranbjerg efter en offentlig konkurrence forud for byggeudstillingen "Bygge og Bo" i 1988.
Bebyggelsen skal ses som et alternativt svar på tæt-lav-bølgen, hvor tendensen har været smalle huskroppe med mange apteringer og knaster. Her opereres der med relativ stor husdybde, der ved indskæringer afgiver altaner og adgangszoner - og som konkret ytrer sig som et ydre og indre hus. Dette er farve- og formmæssigt accentueret som et indre, blåviolet bygningsvolumen, der specielt i gavlene er synliggjort og bearbejdet.
Det "knækkede" længehus hører til blandt de mest begavede på Blangstedgård. Det er både komplekst og originalt, samtidigt med at det på en afklaret og stilfærdig måde viderefører dansk boligtraditions bedste træk.
Rumligt er huset rig på oplevelser. Fra entreen dirigeres den besøgende fx ind i dagligstuen via en skrå væg. I førstesals-lejlighederne er stuen dobbelthøj og udstyret med en lille genistreg, en fransk altan fra rummet ovenpå. Osv..
Rumlighederne understreges bevidst af detaljering og indskæringer til altaner i den forholdsvis dybe huskrop. Lysvirkningerne herfra samt fra de store kvist- og ovenlysvinduer definerer husets væsentligste overgange. Lyset bruges så at sige som den fjerde dimension i artikuleringen af fladernes skulpturelle form og retning.
Opførelsesdata

Årstal: 1987 - 1988

Adresse

Kirsebærgrenen 81-113, Parcel 12, Blangstedgård
DK-5220 Odense SØ

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Fem samarbejdende pensionskasser. Pensionskassernes Administrationskontor
Ingeniør: Birch & Krogboe, Odense
Landskabsarkitekt: Kristine Jensen
Entreprenør: Rasmussen & Schiøtz Syd A/S, Odense

Anvendelse

Hovedfunktion : Privat boligbyggeri
Bygningsart : Etageboliger og have
Særlige aspekter: Førstepræmieprojekt i indbudt konkurrence. Nykredits Arkitekturpris 1988

Referencer
Arkitektur DK 6-1988, side 250, 5-1995, side 238, og 3-2013, side 67. Landskab 1988, side 25. Jørgen Steen Knudsen (red.): Byg og Bo 88 Odense. Fremtidens boligbyggeri i Danmark. Odense Kommune, 1988. Techniques + Architecture 1990. Guide til Dansk Arkitektur II. Michael Varming (red.): Liv på Blangstedgård. En jubilæumsudgivelse om en bydel i Odense. Statens Byggeforskningsinstitut, SBI, 1998. Guide til Dansk Havekunst, 2002. Annemarie Lund: Danmarks Havekunst III, Arkitektens Forlag, 2002. Christian Norberg-Schulz Scandinavia Electa. Arkitekten 10-2005. Arkitektur Guide Øerne, Arkitektens Forlag, 2006, side 222. Anne-Louise Sommer: Den Danske Arkitektur. Gyldendal, 2009. "

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE