Langelandsgades Kaserne (Artillerikasernen), Århus

Arkitekt:

A. J. Müllertz og S. F. Kühnel, Dissing + Weitling arkitektfirma a/s

Den gamle kaserne på Langelandsgade blev opført som et led i det omfattende århusianske kasernebyggeri i slutningen af 1800-tallet, hvor også Rytterikasernen og Infanterikasernen blev bygget. Fra 1993 har bygningerne imidlertid huset de æstetiske fag ved Aarhus Universitet.
Den treetagers hovedbygning på Artillerikasernen rummede marketenderi i kælderen, kontorer og undervisningslokaler i stuen og belægningsstuer på de næste etager og i loftet. Herudover opførtes bl.a. ridehus, værksteder, magasiner, stalde og fægtehus samt et antal officersboliger.
Under Anden Verdenskrig blev bygningerne beslaglagt af tyskerne, der tilføjede en række træbarakker til anlægget. Under et allieret bombardement i 1944 blev bl.a. værksteder og stalde ødelagt. Efter krigen fortsatte soldaterlivet på kasernen, der efter den kolde krigs ophør i 1989 definitivt blev rømmet af militæret.
Det blev overvejet at nedrive kasernen, men i stedet blev hovedbygningen, depotet og fægtesalen moderniseret og indrettet af Dissing + Weitling til nye fakulteter for det nærliggende Aarhus Universitet. Anlægget indeholder nu instituttet for æstetik og kommunikation.
Opførelsesdata

Årstal: 1889 - 1997
Bygningsændringer og ombygninger:
Opført af Müllertz og Kühnel i 1889. Kasernen blev slemt molestreret under Anden Verdenskrig. Ophørt som kaserne 1989. Bygningerne overgår til Århus Universitet 1993. Ombygget til universitetsinstitutter af Dissing + Weitling 1995-97.

Adresse

Langelandsgade 139
DK-8000 Århus C

Byggeriets øvrige parter

Konsulent:

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Universitetsfakulteter, før kaserne
Særlige aspekter: Ombygning fra førstepræmieprojekt i indbudt konkurrence 1994.

Referencer
Politiken 27-06-1995. Langelandsgades Kaserne Århus - 100 år. Jyske Telegrafregiments Fond, 1989. Arkitektur 7-1996, side 446, med konkurrencebidrag fra Arkitektgruppen i Aarhus. "
Langelandsgades Kaserne (Artillerikasernen), Århus
Langelandsgades Kaserne (Artillerikasernen), Århus
Langelandsgades Kaserne (Artillerikasernen), Århus
Langelandsgades Kaserne (Artillerikasernen), Århus
Langelandsgades Kaserne (Artillerikasernen), Århus
Langelandsgades Kaserne (Artillerikasernen), Århus
Langelandsgades Kaserne (Artillerikasernen), Århus
Langelandsgades Kaserne (Artillerikasernen), Århus
Langelandsgades Kaserne (Artillerikasernen), Århus
Langelandsgades Kaserne (Artillerikasernen), Århus

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE