Skomagerstiftelsen, Vesterbro, København V

Arkitekt:

Carl Ferdinand Rasmusen og Ai-gruppen øst, arkitekter MAA og ingeniører FRI

Bygningen blev opført som stiftelse for gamle skomagersvende og deres enker i trange kår med 31 små ensidige, et-værelses korridorlejligheder samt butikker i stuen.
Ejendommen er et sjældent eksempel på en videreførelse af Gottlieb Bindesbølls enkle, stilløse arkitektur. Kun gavlene røber inspiration fra nygotikken. Over indgangspartierne er der udført mønstermuring. Tidligere havde huset en gavlkvist med buer og snoet pinakel mod Istedgade svarende til den, som stadig ses mod Gasværksvej. Denne gavlkvist blev dog ødelagt af en storm i 1942 og ændret til den nuværende udformning.
I 1993 blev stiftelsen fredet og herefter gennemrenoveret i forbindelse med et byfornyelsesprojekt. De små lejligheder blev sammenlagt til 11 større boliger. På grund af delvis bevaring af den oprindelige konstruktion og ildstederne er flere af lejlighederne dog ret ejendommeligt indrettet.
Opførelsesdata

Årstal: 1858 - 1859
Bygningsændringer og ombygninger:
Basarbygningen, Istedgade 31, nedrevet 1987. Lejlighederne kondemneret 1990. Bygningen fredet 1993. Renoveret af Ai-gruppen 1996-97.

Adresse

Gasværksvej 25-27 og Istedgade 31
DK-1656 København V

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Skomagersvendenes Broderskab og Københavns Kommune ved Byfornyelsesselskabet København
Ingeniør: Ai-gruppen øst

Anvendelse

Hovedfunktion : Boligbyggeri i byfornyelsesområde
Bygningsart : Renovering

Referencer
Arkitekten 28-1997. "
Skomagerstiftelsen, Vesterbro, København V
Skomagerstiftelsen, Vesterbro, København V
Skomagerstiftelsen, Vesterbro, København V

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE