Vilvorde Havebrugshøjskole, nu Tølløse Slots Efterskole

Arkitekt:

A5 Tegnestuen A/S, arkitekter MAA

Havebrugshøjskolen Vilvorde flyttede i 1981 fra hovedstadsområdet til Tølløse Slot, hvor der i samme forbindelse blev opført en række nybygninger. Et af de nye huse genopretter gårdspladsens symmetri - og fra dette skyder den ny bebyggelse sig ud i parken. Undervisningsbygningerne er samlet om et skoletorv, og elevboligerne ligger langs et snævert stræde med en bymæssig karakter. Byggeriet er opdelt i mindre enheder og opført i røde teglsten med trapper og svalegange i præfabrikeret beton. De lette facader er udfyldt med træ, og skoletorvet opkvikkes af drivhuse. Bygningerne fungerer nu som efterskole.
Opførelsesdata

Årstal: 1980 - 1981
Bygningsændringer og ombygninger:
Overtaget af Tølløse Slots Efterskole 1997

Adresse

Tølløsevej 97-99
DK-4340 Tølløse

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Havebrugshøjskolen Vilvorde
Ingeniør: Crone & Koch
Landskabsarkitekt: A5 Tegnestuen
Entreprenør: Fagentrepriser

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Havebrugsskole/skole for flygtninge

Referencer
Arkitektur DK 6-1982, side 218. Guide til Dansk Arkitektur II. "
Links

http://www.efterskole.dk/Find%20din%20efterskole/Efterskoler/Vestsj%C3%A6lland/T%C3%B8ll%C3%B8se%20Slots%20Efterskole.aspx

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE