Blangstedgård, Æblegrenen, Odense

Arkitekt:

Schmidt, Hammer & Lassen K/S, MAA

Bebyggelsen består af to dele, et knækket længehus, der følger den udstukne bebyggelsesplan, samt to afvigende meget dybe rektangulære bygninger, der fremtræder som dobbelthuse med markerede gavle og tagformer. Byggeriet er en viderebearbejdelse af et projekt fra konkurrencen om fleksible boliger for unge og ældre fra 1986.
Lejlighederne indeholder fra ét til fire rum fordelt om en diagonalstillet entré med glasdøre, der problematisk nok både kan fremme den sociale kontakt og kontrol, samtidig med at den private isolation vanskeliggøres.
Underetagen er i overensstemmelse med temaet for bebyggelsen "Den private ældrevenlige længebolig" indrettet til ældreboliger, tre af lejlighederne til handicappede. Husene er sikkert proportioneret og detaljeret, endda med forsigtige nyskabelser. Men især gårdrummet med industrialiserede ståltrapper og -balkoner virker noget uroligt.
Opførelsesdata

Årstal: 1987 - 1988

Adresse

Æblegrenen, Parcel 18
DK-5220 Odense SØ

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Kurt Thorsen Totalentreprise
Ingeniør: Abrahamsen & Nielsen, FRI
Landskabsarkitekt: Landskab & Rum ved Lars Rohde Nielsen
Entreprenør: H. Mathiasen, Hovedgård
Konsulent: Ejler Madsen (kunstnerisk udsmykning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Privat boligbyggeri
Bygningsart : Ældrevenlige længeboliger og have
Særlige aspekter: Ældreboliger. Handicapboliger.

Referencer
Arkitektur DK 6-1988, side 258, 8-1997, side 448, og 3-2013, side 67. Landskab 1988, side 25. Jørgen Steen Knudsen (red.): Byg og Bo 88 Odense. Fremtidens boligbyggeri i Danmark. Odense Kommune, 1988. Guide til Dansk Arkitektur II. Michael Varming (red.): Liv på Blangstedgård. En jubilæumsudgivelse om en bydel i Odense. Statens Byggeforskningsinstitut, SBI, 1998. Guide til Dansk Havekunst, 2002. Annemarie Lund: Danmarks Havekunst III, Arkitektens Forlag, 2002. Arkitektur Guide Øerne, Arkitektens Forlag, 2006, side 222. Anne-Louise Sommer: Den Danske Arkitektur. Gyldendal, 2009. "

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE