Carlsberg Bryggerierne, Valby (nedlagt)

Arkitekt:

H. C. Stilling, N. S. Nebelong, Vilhelm Dahlerup, Hack Kampmann, Vilhelm Klein, Carl Harild, Paul Niepoort, Svenn Eske Kristensen og Ole Hagen Arkitekter A/S

Som en af de første virksomheder flyttede Carlsberg Bryggerierne efter kongelig tilladelse ud fra Brolæggerstræde i den gamle by til Valby, hvor den ny jernbane ville passere, og hvor der var en forventning om rent vand i rigelige mængder. Bryggeriets grundlægger, J. C. Jacobsen, ville producere undergæret øl, såkaldt bajersk øl, der krævede kølige lagerrum i et omfang, der ikke kunne tilfredsstilles inden for voldene. I Valby opførte han sit fabrikskompleks efter egne skitser og medvirken af H. C. Stilling, mens N. S. Nebelong opførte bryggerens privatbolig, også efter bryggerens egne skitser og inspireret af italiensk senklassicisme med udsmykninger af samtidens førende kunstnere. Ved genopførelsen af fabriksanlægget efter en brand i 1867 blev de oprindelige tømmerkonstruktioner erstattet af jernsøjler og valsede stålprofiler med teglhvælv imellem. Sønnen Carl Jacobsen grundlagde i 1879 sit eget bryggeri ved siden af, hvor Vilhelm Dahlerup fik overdraget arkitektopgaven. I de følgende år blev industrianlægget udvidet med en tårnbygning og dobbeltportalen Dipylon (1892) samt det bizarre elefanttårn (1901) af Vilhelm Dahlerup, der rummer svaleapparat og vandbeholder på et brodæk oven over Ny Carlsberg Vej og båret af fire granit-elefanter. Endvidere opførtes en hovedbygning og en aftapningshal med overdådige udsmykninger af Hack Kampmann (1901) og en brygsal i florentinsk stil af Vilhelm Klein som en flot ramme om de vældige kobberkedler (1901). Far og søns bygværker var udtryk for to personligheders og tidsaldres syn på kunst: faderens med en bygningsmæssig kraftfuld kvalitet og Carls præget af individualisme og symboler. Efter Carl Jacobsens død 1914 blev privatboligen omdannet til æresbolig, hvor atomfysikeren Niels Bohr boede i en lang årrække. Som en konsekvens af arkitekturens gode vilkår på Carlsberg er tappehallen ombygget og udvidet i 1969, så dens facade dannes af buede murskaller i et terrasseret haveanlæg. Også i 1990'erne er der sket bygningsmæssige ændringer: hestestaldene er renoveret og hovedbygningen moderniseret. I 1997 blev maltsiloen, hvis ældste dele stammer fra 1860, omdannet til bolighøjhus med 107 eksklusive lejligheder.
Opførelsesdata

Årstal: 1846 - 1998
Bygningsændringer og ombygninger:
1846: Første bryggeri-bygninger af J. C. Jacobsen og H. C. Stilling 1852-54: J. C. Jacobsens private villa af ham selv og N. S. Nebelong 1860: Første del af siloen til Kongens Bryghus' produktion af hvidtøl opføres 1867: Carlsberg brænder - og genopbygges i jernkonstruktion 1871-76: Annexbryggeri af N. S. Nebelong og C. F. Thomsen 1880-83: Ny Carlsberg af Vilhelm Dahlerup 1892: Tårnbygning og dobbeltportal Dipylon af Vilhelm Dahlerup 1892-93: Bolig for Carl Jacobsen af Hack Kampmann 1901: Elefanttårn af Vilhelm Dahlerup 1901: Hovedbygning og aftapningshal af Hack Kampmann 1901: Bryghus af Vilhelm Klein 1923-29: Vandtårn af Carl Harild 1925: Kedelhus m.v. af Carl Harild 1957: Maltsilo af Tyge Hvass 1965-66: Isotoplaboratorium af Paul Niepoort 1969: Udvidet tappehal og terrasseret haveanlæg af Svenn Eske Kristensen 1992: Renovering af hestestaldene af Runa Maria Lyshøj 1997: Indretning af nyt hovedsæde af PLH Arkitekter 1997: Maltsiloen ombygges til boliger af Vilhelm Lauritzens Tegnestue 1998: Distributionscenter af PLH Arkitekter 2005: Husbryggeriet Jacobsen og Carlsberg besøgscenter af Ole Hagen Arkitekter A/S 2006: Carlsberg opgiver ølproduktionen i Valby og bebuder udflytning til Fredericia 2007: International arkitektkonkurrence om Carlsberg-områdets fremtidige udnyttelse.

Adresse

Valby Langgade 1, Ny Carlsbergvej
DK-2500 Valby

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Carlsberg Bryggerierne, København
Ingeniør: Rambøll & Hannemann (1965-66) Højlund Rasmussen (konstruktioner, 1969) Johs. Jørgensen A/S (VVS, 1969) P. A. Pedersen (el, 1969)
Landskabsarkitekt: Eigil Kiær (æresbolig, 1967-69)

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Bryggeri

Referencer
Arkitektens Månedshæfte 1929, side 135 (Carlsbergs bygningshistorie). Knud Millech og Kay Fisker: Danske Arkitekturstrømninger 1850-1950, Østifternes Kreditforening, 1951. Arkitektur DK 5-1969, side 201, 5-1970, side 224, 8-2005, 8-2008, og 2-2013, side 31. J. Bonde Jensen: Carlsberg - Et københavns drømmebillede, 1976. Jørgen Sestoft. Danmarks Arkitektur, Arbejdets bygninger. Gyldendal, 1979. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad, Politiken, 1968. Arkitektur Guide København, side 240. Arkitektens Forlag 1996. Guide til Dansk Arkitektur I og II. Arkitektens Forlag 1995. Arkitekten 12-2006. Golden Days, Københavns Historiske Festival: Industriens Huse, En Guide til Industribygninger i København, 2007. Caspar Jørgensen m.fl.: Industri, Industri - 25 stk. dansk kulturarv, Gads Forlag, 2007. Tegl 3-2007. Licitationen 15-10-2008. "
Links

#http://www.carlsberg.dk http://www.industrikultur07.dk/ http://www.kulturarv.dk/kulturarv/industrisamfundet/national/index.jsp http://www.dr.dk/dr2/deskabtedanmark http://www.kulturarv.dk/25fantastiske/#

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE