København, Sankt Hans Torv

Arkitekt:

Sven-Ingvar Andersson, arkitekt MDL

Sankt Hans Torv er oprindelig stedet, hvor kvæget fra græsningsarealerne på den nuværende Fælledpark blev malket. Pladsen er dannet i slutningen af det 19. århundrede, da udbygningen af Nørrebro tog fart. På de tre sider mod syd er den omgivet af fire-fem-etagers beboelseskarreer med butikker i stueetagen, mens den ældst bevarede københavnske kirke uden for voldene, Sankt Johannes Kirken, er fritstående på en trekantet grund mod nord, der har karakter af park.
Efter en trafikregulerering er der nu dannet en rolig, bilfri plads, der ligger direkte op til karreen mod nord. Det ny torv samler ved denne disposition hele byrummet, hvor seks trafikerede gader løber sammen på den sydlige del af pladsen. Sankt Johannes Kirken bliver herved mere nærværende. Terrænet skråner svagt ned mod granitskulpturen "Huset der regner", danner her en lunke og stiger derefter let op mod en mindre forhøjning med et lindetræ, et "kontrapunkt" til fordybningen.
Skulpturen er et korthus af portugisisk granit, hvor grove stenbjælker er kilet ind i hinanden. Dens hovedakse er drejet en anelse i forhold til retningen af chaussésten og bordurstensbånd. Fra belægningen springer enkle vandstråler, hvis højde reguleres af temperaturen. En slank, nåleformet mast med spotbelysninger giver liv til pladsen om aftenen og natten. Den solvendte plads har været med til at ændre kvarteret status og er blevet et populært, rekreativt udeopholdsrum i hjertet af det livlige restaurant- og cafémiljø på Nørrebro.
Opførelsesdata

Årstal: 1993 - 1993

Adresse

Sankt Hans Torv
DK-2200 København N

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Københavns kommune
Konsulent: Jørgen Haugen Sørensen (skulptur)

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Pladsindretning

Referencer
Landskab 1994, side 110. Arkitektur DK 1-1996, side 6 og 30. Olaf Lind og Annemarie Lund: Arkitektur Guide København, Arkitektens Forlag, 1996. Guide til Dansk Havekunst, 2002. Annemarie Lund: Danmarks Havekunst III, Arkitektens Forlag, 2002. "
København, Sankt Hans Torv
København, Sankt Hans Torv
København, Sankt Hans Torv

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE