Frederiksberg, Mariendalsvej 62-64, Forsøgshusene

Arkitekt:

Ulrik Plesner I

Denne murede forsøgs-mønsterbygning med to længer i fem etager, inspireret stilistisk af tysk-engelsk barok og funktionelt fra de samme lande, repræsenterede en ny type tidssvarende arbejderboliger lige efter år 1900.
Den var i flere henseender en nyskabelse inden for etagehusbyggeriet med kun én trappe, der var brandfri og bredere end normalt, altaner, der kunne anvendes både som brandredningsplatform og til friluftsophold, spisekøkken (spiseværelse) og ”grovkøkken” med vandkloset og styrtebad, også kaldet scullery, samt ”udsugningskanaler for dårlig luft”. Det var en indretning, der krævede dispensationer fra datidens byggelove, og som først 25 år senere slog igennem som almindelige boliggoder. På hver etage var der to to-værelsers og to tre-værelsers lejligheder symmetrisk anbragt omkring tappen. Et alvorligt minus ved lejlighederne var dog, at de var ensidigt rettet med to af verdenshjørnerne. De to længer var udstyret med kviste og gavlkarnapper samt et mellemliggende haveanlæg.
En disput i Architekten i 1905 lader ane, hvor revolutionerende én trappeadgang til lejlighederne var. En anonym skribent mente, det var i strid med samfundsmoralen at tillade den megen trafik på hovedtrappen: Den kunne ”…så let føre til det mest forargelige, usædelige samliv, som et samfund ved alle midler bør undgå”. Hvor skandaløst, hvis justitsrådens unge urørte datter skulle antræffe et kækt bud – eller endog en pjaltet betler!
Opførelsesdata

Årstal: 1903 - 1905

Adresse

Mariendalsvej 62-64
DK-2000 Frederiksberg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Rothe, murermester

Anvendelse

Hovedfunktion : Privat boligbyggeri
Bygningsart : Etageboliger (arbejderboliger)

Referencer
Architekten 1903-04, side 257, og 1905-06, side 57. Arkitekten U 1928, side 174. Arkitekten M 1936, side 119. Knud Millech og Kay Fisker: Danske Arkitekturstrømninger 1850-1950, Østifternes Kreditforening, 1951. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 1, Politiken 1968. Sys Hartmann og Villads Villadsen. Danmarks Arkitektur. Byens huse - byens plan. Gyldendal 1979. Bo Bramsen, Allan Tønnesen og Claus M. Smidt: København før og nu - og aldrig, bind 12. Palle Fogtdal, 1991. "
LinksFrederiksberg, Mariendalsvej 62-64, Forsøgshusene
Frederiksberg, Mariendalsvej 62-64, Forsøgshusene
Frederiksberg, Mariendalsvej 62-64, Forsøgshusene
Frederiksberg, Mariendalsvej 62-64, Forsøgshusene
Frederiksberg, Mariendalsvej 62-64, Forsøgshusene
Frederiksberg, Mariendalsvej 62-64, Forsøgshusene
Frederiksberg, Mariendalsvej 62-64, Forsøgshusene

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE