Kongens Have (Rosenborg Have), København

Arkitekt:

Hans van Steenwinckel den Yngre, C. F. Harsdorff og Peter Meyn

Kongens Have i København er grundlagt i 1606 - på samme tidspunkt som opførelsen af Rosenborg Slot tog sin begyndelse. Bag begge initiativer stod Christian IV, der havde opkøbt jord uden for Københavns oprindelige voldsystem. Haven skulle forsyne kongen med blomster, frugt og grøntsager samt fungere som hans lysthave til forskellige aktiviteter.
Der findes ikke nogen oprindelig plan for havens udseende, men senere opmålinger lader ane, hvordan den sirligt blev inddelt efter den nederlandske renæssances regler i kvarterer og rum af forskellig størrelse mellem gangforløb, der krydser hinanden under stort set rette vinkler. Haven hovedakse løber fra Rosenborg Slot mod sydøst. Den krydses af Kavalergangen nærmest slottet og Damegangen ud for den nuværende Landemærket. Området sydøst herfor anvendtes sammen med det nordligste hjørne til køkken- og frugthave, mens den nuværende eksercerplads udnyttedes til en kombineret pryd- og nyttehave.
Af egentlige bygningsværker opførtes badstuer, porte og lysthuse, bl.a. Det Blå Lysthus, der byggedes, hvor den nuværende Herkulespavillon ligger i dag. Lysthuset blev ombygget af Lambert van Haven 1671-72.
Efter Christian IV's død 1648 foretog skiftende konger flere ændringer af havens indretning. Men et afgørende skift skete omkring 1700, da den fransk-nederlandske barokstil blev populær. Orangerihusene blev ombygget i overensstemmelse hermed, og de vigtigste stisystemer i haven blev kantet af klippede lindetræer. Havearkitekten J. C. Krieger var en af hovedkræfterne bag med indretningen af en fornem broderiparterre samt en stadfæstelse af havens opdelinger.
Efter at orangeriet blev ændret til Livgardens Kaserne 1786 og Kriegers parterrehave samtidigt nedlagt til fordel for en eksercerplads, skiftede haven igen karakter - nu til den friere engelske stil. Peter Meyn opførte klassicistiske hegn og pavilloner langs den ny Kronprinsessegade 1803-04, og offentligheden fik adgang til haven i 1819.
I løbet af 1900-tallet er der sket yderligere en opdatering med anlæggelse af rosenhave og krokustæppe samt staudebede langs Sølvgade. Herudover er der foretaget en fornyelse af lindealléerne samt plantet en ny kastanjerække mod Gothersgade, foretaget af De Kongelige Slotte og Haver siden 1960'erne i bestræbelserne for at give stedet et rekreativt image. I 2013 igangsattes et nyt initiativ med opsætningen af midlertidige installationer, hvis første eksempel var Trylletromlerne.
Opførelsesdata

Årstal: 1606 - 1806
Bygningsændringer og ombygninger:
Christian IV påbegynder anlæggelsen af Kongens Have i 1606. Københavns nye volde føres uden om Rosenborg Slot og Kongens Have i 1630'erne. De første lysthuse opføres i tiårene efter havens oprettelse, bl.a. Det Blå Lysthus, der en overgang anvendtes som eremitage. Det ombygges af Lambert van Haven 1671-72. Havens afgrænsning mod Gothersgade rettes ud omkring 1660. Kavaller- og Damegangen omdannes til lindealléer omkring 1700. Væksthusene sydvest for slottet ombygges under Christian V og Frederik IV af Lauritz de Thura og J. C. Krieger 1707-09. Christian IV's urtehave sydvest for slottet er gået i forfald og der indrettes en broderet parterrehave af J. C. Krieger frem til 1735. Haven åbnes for offentligheden af Struensee 1771. Herkulespavillonen opføres af C. F. Harsdorff 1773. Orangerihusene ombygges til Livgardens kaserne 1786. Samtidig omdannes parterrehaven foran kasernen til eksercerplads. Kronprinsessegade anlægges, da der skæres en strimmel af Kongens Have 1795. Pavilloner og hegn af Peter Meyn 1803-04. Haven åbnes officielt for offentligheden 1819. Rosenhave, krokustæppe og staudebede langs Sølvgade anlægges i 1900-tallet. Fornyelse af lindealléerne samt ny kastanjerække mod Gothersgade af De Kongelige Slotte og Haver siden 1960'erne.

Adresse

Gothersgade, Øster Voldgade, Sølvgade, Kronprinsessegade
DK-1123 København K

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Christian IV
Landskabsarkitekt: J. C. Krieger, I. P. Andersen, Ingwer Ingwersen og Knud Preisler, Slots- og Ejendomsstyrelsen, Sonja Poll og Knud Lund-Sørensen
Konsulent: Giovanni Barratta og Johannes Wiedewelt (kunstnerisk udsmykning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Park m.v.

Referencer
Havekunst 1964, side 141. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 1, Politiken 1968. R. Broby-Johansen: Det Gamle København. Thanning og Appel, 1978. Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks Arkitektur. Byens huse - Byens plan. Gyldendal, 1979. Arkitektur DK 4-1990, side 144, og 1-2004, side 16. Landskab 1993, side 114, og 2002, side 106 og 122. Olaf Lind og Annemarie Lund: Arkitektur Guide København, Arkitektens Forlag, 1996. Hakon Lund: Danmarks Havekunst I, Arkitektens Forlag, 2000. Annemarie Lund: Guide til Dansk Havekunst, 2002. "
Kongens Have (Rosenborg Have), København
Kongens Have (Rosenborg Have), København
Kongens Have (Rosenborg Have), København
Kongens Have (Rosenborg Have), København
Kongens Have (Rosenborg Have), København
Kongens Have (Rosenborg Have), København
Kongens Have (Rosenborg Have), København
Kongens Have (Rosenborg Have), København
Kongens Have (Rosenborg Have), København
Kongens Have (Rosenborg Have), København
Kongens Have (Rosenborg Have), København
Kongens Have (Rosenborg Have), København
Kongens Have (Rosenborg Have), København
Kongens Have (Rosenborg Have), København
Kongens Have (Rosenborg Have), København
Kongens Have (Rosenborg Have), København
Kongens Have (Rosenborg Have), København
Kongens Have (Rosenborg Have), København

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE