Holmstrup terrassehuse, Brabrand

Arkitekt:

Knud Blach Petersen Arkitektfirma A/S, arkitekter MAA

Holmstrups terrassehuse er udviklet på baggrund af de boligpolitiske forudsætninger, der var fremherskende i 1960'erne - dvs. store enheder med differentieret trafik, som var økonomisk forsvarlige og rationelle at opføre med få betonelementer. Herudover tillagde man også dette princip visse brugsmæssige fordele mht. service og varelevering.
Bebyggelsen er tredje afsnit af Gellerup-planen, men forskellig fra denne ved af være mere bymæssig og koncentreret. Den skulle have indeholdt i alt cirka 3.000 boliger, men på grund af eftertidens ændrede signaler i retning af mindre tæt-lave enheder er antallet reduceret.
Trafikafviklingen sker i to niveauer - med tilkørselsvejen og bilernes parkeringspladser under de fire etagers huse og fodgængerbroer ovenover. Adgangen til boligerne sker via trapper, der opdeler lejlighederne parvis i samme bredde. På grund af den terrasserede opbygning har alle boliger store altaner, der giver optimale lysforhold til alle rum. På fodgængerdækket er der endvidere indrettet opholds- og legeområder samt beplantning.
Som Gellerup-planen har Holmstrup-husene gennemgået en omfattende renovering, hvorved bl.a. en del altaner er blevet glasoverdækket.
Opførelsesdata

Årstal: 1974 - 1975
Bygningsændringer og ombygninger:
Tredje afsnit af Gellerup-planen

Adresse

Jernaldervej, Gjellerup
DK-8220 Brabrand

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Brabrand Boligforening
Ingeniør: Gellerupplanens Ingeniørtegnestue ved Th. Bentsens ingeniørfirma
Landskabsarkitekt: Gruppen for landskabsplanlægning A/S

Anvendelse

Hovedfunktion : Støttet boligbyggeri
Bygningsart : Terrassehuse

Referencer
Arkitekten 5-1970 og 4-1971. Arkitektur DK 8-1974, 7-1976, side 250, 1/2-1985, side 70, og 2-2013, side 72. Arkitektur Guide Jylland, side 218. Mogens Brandt Poulsen: Århus Arkitekturguide. Arkitektskolen i Aarhus, 1999. "
LinksFORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE