Århus Sporvejes Busanlæg, Hasselager

Arkitekt:

Arkitektfirmaet C. F. Møllers Tegnestue, arkitekter MAA

Århus Sporveje har i flere omgange opført markante anlæg til busdriften, først i 1953, så i 1973 og senest i 1981.
Det nyeste anlæg omfatter en garagebygning, en værkstedsbygning og en klargøringshal nedhængt i en udvendig trekantudformet spærkonstruktion med dekorative egenskaber. Funktionerne er placeret hensigtsmæssigt på grunden, således at kørselsafstanden fra garagen gennem klargøringshallen er så kort som mulig, og således at kørselsforbindelserne ikke krydser hinanden.
Bygningerne er opført af en gitterspærs-konstruktion i stålrør. Konstruktionen kan klare de store spændvidder, og er lagt uden på husene for at minimere deres volumen og overflade, hvorved der spares mange hundrede meter facade og dermed volumen til opvarmning. Spærene bryder den ellers monotone haludformning, og er forankrede i skjulte fundamenter i hævede stenbede langs facaderne. For yderligere at nedtone det monotone præg er ventilationsstudse brudt tværs gennem ydervæggene. Stålgitre og udluftningsstudse m.v. fremhæves af kraftige farver. Den udvendige facadebeklædning er profilerede, hvidmalede stålplader.
Opførelsesdata

Årstal: 1980 - 1981

Adresse

Jegstrupvej 5
DK-8361 Hasselager

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Århus Kommune, Magistratens 5. afdeling
Ingeniør: Rambøll & Hannemann A/S
Landskabsarkitekt: Arkitektfirmaet C. F. Møllers Tegnestue

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Busanlæg

Referencer
Arkitektur DK 7-1981, side 280. Erhverv og menneske. C. F. Møllers Tegnestue 1997. "
Århus Sporvejes Busanlæg, Hasselager
Århus Sporvejes Busanlæg, Hasselager
Århus Sporvejes Busanlæg, Hasselager

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE