Sædden Kirke, Esbjerg

Arkitekt:

Exners Tegnestue A/S, arkitekter MAA

Sædden Kirke er en enkel, raffineret murstensbygning, der er en del af Sædden-centret. Den består af selve kirkerummet, en serie mindre bygninger arrangeret omkring en foyer og et gangforløb samt et fritstående klokketårn.
Anlæggets vigtigste del er det kvadratiske kirkerum, hvor to af de høje ydervægge af statiske og lysmæssige grunde er blødt foldede, så de danner små apsider. Ved de to øvrige sider er anbragt pulpiturer. I overensstemmelse med den evangelisk-lutherske kirkes indhold er alteret anbragt centralt med knæfald i rummets ene hjørne modsat stolerækkerne. Prædikestolen er af akustiske hensyn anbragt i en af apsiderne.
Udover det nedsivende strejflys ved apsiderne får kirkerummet lys fra ovenlysskakte, der er indbygget i tagkonstruktionen. Lyset er kraftigst ved alteret og svagest ud mod siderne. Den elektriske belysning udgøres af nedhængende glødepærer.
Komplekset er suppleret med de sædvanlige sognefunktioner som møderum, konfirmandstuer og kontorer m.v. Det er opført i røde, håndstrøgne sten. Sammen med detaljer som søjler og buer antyder anlægget et tydeligt slægtskab med gammel dansk kirketradition.
Opførelsesdata

Årstal: 1977 - 1978

Adresse

Fyrvej 30, Sædding
DK-6710 Esbjerg V

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Guldager Sogns Menighedsråd
Ingeniør: Rambøll & Hannemann B. Agerkrog Rasmussen (el) Fritz Ingerslev (akustik)
Landskabsarkitekt: Inger og Johannes Exner

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Kirke

Referencer
Arkitektur DK 3-1982, side 92, og 3-1985, side 90. Guide til Dansk Arkitektur II. Jens Bertelsen, Birgit Jenvold og Jan Salomon (red.): Arkitekterne Inger og Johannes Exner. Udstillingskatalog fra Museet på Koldinghus, 1996. Arkitektur Guide Jylland, side 260. Arkitekten 10-2005. Thomas Bo Jensen: Inger og Johannes Exner. Ikaros Press, Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag og Strandberg Publishing, 2012. "
Sædden Kirke, Esbjerg
Sædden Kirke, Esbjerg
Sædden Kirke, Esbjerg
Sædden Kirke, Esbjerg
Sædden Kirke, Esbjerg
Sædden Kirke, Esbjerg
Sædden Kirke, Esbjerg
Sædden Kirke, Esbjerg
Sædden Kirke, Esbjerg
Sædden Kirke, Esbjerg
Sædden Kirke, Esbjerg
Sædden Kirke, Esbjerg

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE