Rosenborg Slot, København

Arkitekt:

Christian IV, Hans van Steenwinckel den Yngre, Willum Cornelisz, Lambert van Haven, Jacob Fortling og Ferdinand Meldahl

Rosenborg Slot i København er opført 1606-34 af Christian IV, som havde købt en række grunde lige uden for byens daværende befæstning til formålet. Det var først tænkt som et lysthus i den senere Kongens Have, men udviklede sig til egentligt kongeslot omgivet af egne voldgrave.
Slottet er bygget i Christian IV's mest vitale regeringsperiode, hvor han formentlig var en af hovedkræfterne i både udformning og realisering af projektet. Der var ingen overordnet plan, men efter de mange udbygninger og ændringer over næsten 30 år endte det samlede bygværk med at udgøre en harmonisk og velproportioneret helhed i nederlandsk renæssance, der som forbillede blev meget populært i de følgende århundreders byggerier under navnet Rosenborg-stilen.
Som sagt begyndte byggeprocessen for Rosenborg Slot 1606 med et lille muret toetagers lysthus med trappetårn mod vest og karnap mod øst, der skulle fungere som fristed og alternativ til det gamle og indelukkede Københavns Slot. Men allerede i 1608 blev trappetårnet nedrevet igen som forberedelse til en udvidelse af huset til dobbelt længde, der gennemførtes 1613-15. Bygningen fik et nyt trappetårn midt på vestsiden og endnu en karnap, symmetrisk med den første, på østsiden.
I perioden 1615-24 forhøjedes slottet med en ekstra etage, samtidig med at trappehuset igen erstattedes af et 50 meter højt firesidet tårn med spir, og karnapperne blev ombygget til to mindre, etageopdelte tårne. Endelig afsluttedes slottets østside 1633-34 med et fritstående, ottekantet trappetårn, forbundet til hovedhuset med gallerier.
Materialerne til opførelsen af slottet er typiske for den nederlandske renæssance: Murværk i røde teglsten, vandrette bånd, hjørnekvadre, vinduesindfatninger og gavlvolutter i grå sandsten samt de høje tage og spir med kobberbeklædning.
Interiørerne er overdådigt udstyret og velbevarede. Underetagen anvendtes som private gemakker, bl.a. som kongens dagligstue (Vinterstuen) og dronningens suite med skrivestue, sengekammer og badeværelse. På de to overetager indrettedes officielle gemakker som Den Røde Sal til bl.a. audienser og fester samt den lange riddersal med kaminer og hvælvet stukloft i hele bygningens længde på anden sal. De efterfølgende konger har alle præget slottets indre med nyindretninger og udsmykninger.
Rosenborg Slot blev imidlertid i 1700- og 1800-tallet kun sjældent benyttet af kongehuset som residens. I 1838 blev slottet omdannet til museum for kongehusets mest kostbare ejendele, heriblandt kronjuvelerne, hvortil der siden har været offentlig adgang.
Opførelsesdata

Årstal: 1606 - 1634
Bygningsændringer og ombygninger:
Christian IV påbegynder Kongens Have og Rosenborg Slot 1606. Det første lysthus opføres 1606-07. Porttårn og vindebro over voldgraven anlægges 1610. Lysthuset udvides til dobbelt længde med trappetårn og to karnapper 1613-15. Bygningen forhøjes med en etage med riddersal, nyt trappetårn af Hans van Steenwinckel d.y. og karnapperne tilføjes spir 1616-24. Østfacaden afsluttes med fritstående trappetårn 1633-34. Gemakkerne, herunder det marmorerede værelse, ændres i 1660'erne. Port ved Østervold af Lambert van Haven 1672. Porttårnet fra 1610 ombygges omkring 1700. Kommandantbolig af Jacob Fortling 1700. Ydermurene overmales med grå farve i begyndelsen af 1700-tallet. Frederik IV foretager ombygninger, bl.a. i Riddersalen, der udstyres med kaminer og stukloft 1706-07. Det oprindelige skifertag udskiftes med kobber 1712 og senere. De gamle opgangstrapper nedbrydes 1758-59. Forsøg på at genskabe det oprindelige udseende med rød maling og sorte fuger i begyndelsen af 1800-tallet. Rosenborg Slot omdannes til museum med bl.a. kongehusets kronjuveler 1838. Gennemgribende restaurering af Ferdinand Meldahl fra 1866.

Adresse

Øster Voldgade 4 A og 4 B
DK-1350 København K

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Christian IV
Landskabsarkitekt: J. C. Krieger, Kgl. Slotte og Haver (Kongens Have)
Konsulent: Pieter Isaacsz, Isaac Isaacsz, Frantz Clein, Reinhold Timm, Berent van der Eichen og Hendrick Krock (kunstnerisk udsmykning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Slot

Referencer
Bering Liisberg: Rosenborg og Lysthusene i Kongens Have. Vilhelm Trydes Boghandel, 1914. Vilhelm Wanscher: Rosenborgs Historie 1606-34. P. Haase & Søn, 1930. Tobias Faber: Dansk Arkitektur. Arkitektens Forlag, 1963. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad, Bind 1. Politikens Forlag, 1968. Lisbet Balslev Jørgensen, Hakon Lund og Hans Edvard Nørregård-Nielsen: Danmarks Arkitektur. Magtens bolig. Gyldendal, 1980. Gengivet på frimærke 1988. Bo Bramsen (red.): København før og nu - og aldrig. Sys og Godfred Hartmann: Bind 5. Kgs. Nytorv, Rosenborg og Nyboder. Forlaget Palle Fogtdal, 1988. Guide til Dansk Arkitektur I. Mogens Bencard: Rosenborg. De Danske Kongers Kronologiske Samling. Rosenborg, 1995. Arkitektur Guide København, side 136. København København - en by på frimærker. Post & Tele Museum. 2004. Arkitekten 2 og 4-2005. Jørgen Hegner Christiansen og Kim Dirckinck-Holmfeld: En Arkitekturkanon, Arkitektens Forlag, 2005. Niels Peter Stilling: Danmarks slotte og herregårde, Politikens Forlag, 2005. Kongens København: En guide til byens renæssancebygninger, Golden Days, 2006. Jørgen Hein, Katia Johansen og Peter Kristiansen: Christian 4. og Rosenborg 1606-2006. Rosenborg, 2006. Tilhørende vejledning 2005. Politiken 15-04-2008. Anne-Louise Sommer: Den Danske Arkitektur. Gyldendal, 2009. "
Rosenborg Slot, København
Rosenborg Slot, København
Rosenborg Slot, København
Rosenborg Slot, København
Rosenborg Slot, København
Rosenborg Slot, København
Rosenborg Slot, København
Rosenborg Slot, København
Rosenborg Slot, København
Rosenborg Slot, København
Rosenborg Slot, København
Rosenborg Slot, København

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE