Aalborg, Østerågade 25, Jørgen Olufsens Gård

Arkitekt:

Ukendt

Bygherren, Jørgen Olufsen, var formentlig en af Aalborgs rigeste købmænd, der anvancerede først til rådmand og i 1618 til borgmester. For at demonstrere sin status opførte han et stateligt bindingsværkshus med grundmuret gavl i flammede munkesten mod Østerå og en sidelænge på tretten fag.
Dele af gavlhuset og sidelængen er nu grundmurede, men nogle af de gennemgående højstolper i den oprindelige bindingsværkskonstruktion er stadig synlige indvendigt. Huset lod han i årene efter udvide betragteligt med Hamborggården ved siden af til sine mange forretninger.
I husets kælderagtige underetage ligger kramboden, hvortil der er adgang via to overdækkede trappenedgange. Herimellem leder en stejl stentrappe op til de repræsentative lokaler og beboelsesrummene. Den rundbuede sandstensportal er pompøs med renæssanceudsmykninger og -skulpturer og kronet med et mandshoved, en tavle til ejerparrets initialer samt en niche med en træskulptur forestillende Eva med æblet. Herover har facaden store markerede vinduer i stueetagen, vandrette, profilerede sandstensbånd, murede stik over vinduerne og regelmæssigt anbragte, smedede murankre.
Skorstenen var et vigtigt fremskridt i den tids boligbyggeri, hvilket har gjort det muligt af indbygge dekorerede lukkede kaminer og bilæggerovne til husets opvarmning. Interiørerne har givetvis været fint udstyret med bemalede eller udskårne bjælker samt panellerede eller gobelinbetrukne vægge. Møbleringen har indbefattet vægfaste bænke, hjørneskabe, kister og kraftigt udskårne himmelsenge.
Opførelsesdata

Årstal: 1614 - 1616

Adresse

Østerågade 25
DK-9000 Aalborg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Jørgen Olufsen

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Borgerhus med butikker

Referencer
Tobias Faber: Dansk Arkitektur. Arkitektens Forlag, 1963. H. H. Engqvist: Aalborg Bindingsværk, 1968. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 3, Politikens Forlag, 1971. Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks Arkitektur. Byens huse - byens plan, Gyldendal 1979. Guide til Dansk Arkitektur I. "
Aalborg, Østerågade 25, Jørgen Olufsens Gård
Aalborg, Østerågade 25, Jørgen Olufsens Gård

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE