Frederiksberg, Mariendalsvejs stiftelser og Post- og Telegrafembedsmændenes Stiftelse, nr. 38-40

Arkitekt:

Thorvald Bindesbøll

Mariendalsvej-kvarteret er i høj grad præget af den jyske handels- og forretningsmatador, Niels Josephsen, der købte ejendommen Mariendal, som han lod udstykke. Udover opførelsen af et større sporvognsremiseanlæg (1884) og Mariendalskirken (1908) stod han bag en lang række stiftelser, hvortil han enten donerede grunden eller afhændede den på yderst gunstige vilkår. Disse ofte pompøse bygninger blev tegnet af tidens anerkendte arkitekter til flere samfundsgrupper, der vanskeligt kunne finde sig til rette i almindelige arbejderboliger i de københavnske brokvarterer. De omfattede blinde kvinder, kommunelærerinder, handelsrejsende, postembedsmænd og præsteenker. Boligerne var efter tidens forhold rimelige i størrelse og udstyr, stiftelsen til de blinde kvinder havde kollektive faciliteter som spisesal, arbejdssal og trykkerilokale. Post- og Telegrafembedsmændenes Stiftelse (1902) af Thorvald Bindesbøll er et af byggerierne. Den består af et hovedhus i fire etager med en glat og prunkløs facade mod gaden, dog med enkelte stukornamenter om døre og vinduer, og et étetages havehus bagved med mansard-tag. Gadehuset indeholder 16 tre-værelsers lejligheder, mens havehuset har fire lejligheder.
Opførelsesdata

Årstal: 1900 - 1901

Adresse

Mariendalsvej 38-40
DK-2000 Frederiksberg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Stiftelsen for post- og telegrafembedsmænd

Anvendelse

Hovedfunktion : Privat boligbyggeri
Bygningsart : Stiftelse for post- og telegraffolk

Referencer
Architekten 1901. Illustreret Tidende, årgang 43, nr. 51, 21-09-1902, side 798. Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks Arkitektur. Byens huse - byens plan. Gyldendal 1979. Bo Bramsen, Allan Tønnesen og Claus M. Smidt: København før og nu - og aldrig, bind 12. Palle Fogtdal, 1991. "
LinksFORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE