Aalborg, Østerågade 23, Hamborggården

Arkitekt:

Ukendt

Med sine tre stokværk høje længer er Hamborggården i Aalborg et af landets største bindingsværkskomplekser fra 1600-tallets renæssanceperiode. Den er en af de mange købmandsgårde langs Østerå fra en tid, hvor handel og søfart udgjorde byens hovednæring. Gårdene omfattede pakhuse og magasiner i udstrakte længer langs smalle gårdrum og trange tagdrypslipper mellem de enkelte ejendomme.
Hamborggården strækker sig bagud til Maren Turisgade langs en af de dystre slipper, Den Mørke Gang, der er delvis bevaret, men berøvet en del af sin sydlige side, da Lybækkergården blev nedrevet i 1925.
Komplekset har et østre hus mod Østerå og et vestre hus mod Maren Turisgade med et mellemliggende, oprindeligt 39 fag langt sidehus mod slippen. Bygningerne er opført i etaper og senere ombygget og overkalket efter tidens smag, bl.a. er sidehusets oprindelige gavle i hver ende forsvundet, og portlængen mod Maren Turisgade delvis grundmuret. Købmandsgården afgrænses mod nord af bygherren Jørgen Ofufsens anden gård, der bl.a. tjente som beboelse.
Fløjene har en nøgtern, konstruktiv opbygning med en fast rytmisk fagdeling og knægtbårne etagefremspring mod gader og slippe. Østlængens gårdside har lukkede svalegange ud for de øverste etager. Også sidelængen og den vestlige portbygning havde førhen svalegange mod porten, her dog åbne på andet stokværk, hvor de var båret af skråstivere og overdækket af det store udkragede tag.
Det sammenbyggede nabohus, Jørgen Olufsens Gård, er beskrevet særskilt.
Opførelsesdata

Årstal: 1600 - 1624

Adresse

Østerågade 23, Maren Turisgade 6
DK-9000 Aalborg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Jørgen Olufsen

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Købmandsgård med magasiner og pakhuse

Referencer
Tobias Faber: Dansk Arkitektur. Arkitektens Forlag, 1963. H. H. Engqvist: Aalborg Bindingsværk, 1968. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad, Politikens Forlag, 1971. Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks Arkitektur. Byens huse - byens plan. Gyldendal 1979. Guide til Dansk Arkitektur I. "
Aalborg, Østerågade 23, Hamborggården
Aalborg, Østerågade 23, Hamborggården
Aalborg, Østerågade 23, Hamborggården
Aalborg, Østerågade 23, Hamborggården
Aalborg, Østerågade 23, Hamborggården
Aalborg, Østerågade 23, Hamborggården
Aalborg, Østerågade 23, Hamborggården
Aalborg, Østerågade 23, Hamborggården
Aalborg, Østerågade 23, Hamborggården

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE