Aalborg, Østerågade 9, Jens Bangs Stenhus

Arkitekt:

Ukendt

JeJens Bangs Stenhus anses for at være et af de fineste og bedst bevarede eksempler på et borgerhus fra Christian IV´s tid. Huset har utraditionelt facaden mod gaden, er inspireret af hollandsk renæssance og opført af flammede munkesten i modsætning til datidens bindingsværk. Det er meget karakteristisk med de vandrette sandstensbånd og -ornamenter på facaden og de sandstens-udsmykkede gavle. Blandt husets øvrige sandstensdetaljer er de karakteristiske maskehovederne i bruskbarok under vinduernes bueslag.
Bygningen var oprindelig en del af et større antal købmands-galvhuse, som lå ud mod Østerå, der var en vigtig trafikåre i byen, indtil den blev overdækket i 1870'erne. I gadeplan havde storkøbmanden sine boder, på første sal var hans bolig beliggende, på anden sal kamre, og øverst var der kornloft.
Den otte-kantede karnap med kuppeltag på facaden er tilføjet senere end 1624. Som følge af jordbundens udtørring og deraf opståede sætninger blev huset restaureret 1917-19, fundamenterne blev forbedret og endegavlene rekonstrueret af arkitekten Harald Lønborg Jensen. I 1993-94 blev gavlenes og profilbåndenes sandsten fornyet.
I huset kælder ligger Duus's Vinkjælder, hvor Christian IV's laug holder til.
Opførelsesdata

Årstal: 1623 - 1624
Bygningsændringer og ombygninger:
Karnap tilføjet på facaden efter 1624. Kraftigt restaurering af Harald Lønborg Jensen 1917-19. Fornyelse af sandstensbånd 1993-94.

Adresse

Østerågade 9
DK-9000 Aalborg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Jens Bang

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Borgerhus med værtshus, kontorer, butikker og boliger

Referencer
Aage Roussell (red): Ældre dansk arkitektur 1 med Wilhelm Lorenzen om "Jens Bangs Stenhus", 1947. Tobias Faber, Dansk Arkitektur. Arkitektens Forlag, 1963. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 3, Politiken, 1970. Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks Arkitektur. Byens huse - byens plan, Gyldendal 1979. Viggo Petersen: Jens Bangs Stenhus - og om at bygge og bo i Aalborg på Christian 4.s tid, 1988. Guide til Dansk Arkitektur I. Arkitektur Guide Jylland, side 69. Anne-Louise Sommer: Den Danske Arkitektur. Gyldendal, 2009. "
Aalborg, Østerågade 9, Jens Bangs Stenhus
Aalborg, Østerågade 9, Jens Bangs Stenhus
Aalborg, Østerågade 9, Jens Bangs Stenhus

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE