Frederiksberg Have og Søndermarken

Arkitekt:

Hans Heinrich Scheel, J. C. Krieger, Peter Petersen, Ernst Brandenburger, J. C. Ernst, Nicolai Eigtved, Lauritz de Thurah, Andreas Kirkerup og Nicolai Abildgaard

Frederik IV fik som kronprins overdraget en gård ved Frederiksberg Runddel, Prinsens Gård, hvis have bagved kom til at danne udgangspunkt for Frederiksberg Have omkring 1700. Samtidig opførtes slottet på Valby Bakke, og Søndermarken syd for slottet fik sine første alleer 1708. Haverne anlagdes først i barok, men omkring 1780 omlagdes de til engelsk stil.
Det var antagelig ingeniørofficeren Hans Heinrich Scheel, der anlagde Frederiksberg Have med otte ens, kvadratiske og stjernedelte buskområder med alléer imellem. Tværaksen var den længste, men hovedaksen fra slottet blev fremhævet med bassiner og en ø omgivet af kanaler. I 1720'erne regulerede Krieger terrænspringet op til slottet med terrasser, kaskader og lindetræer.
Søndermarken syd for Roskildevej blev anlagt omkring 1708 efter et gåsefodssystem med tre alléer, der udgik fra slottet. I midteraksen lå et vandbassin, der tjente som reservoir for kaskadeanlægget.
Frederiksberg Have blev især brugt til store kongelige fester med spisning og underholdning, men også offentligheden havde adgang allerede før 1750. Derimod var Søndermarken lukket område 100 år mere.
Sydfløjen til Prinsens Gård blev ombygget af Eigtved til orangeri i 1744, og efter at hovedfløjen brændte 1753, blev det nuværende indgangsparti udført af Thurah.
Hen imod år 1800 ønskede man dog en omlægning af haven fra fransk til engelsk stil. Den blev foretaget af slotsgartner Peter Petersen, der udgravede slyngede kanaler og en sø. Den opgravede jord blev bl.a. anvendt til øen, hvor det kinesiske lysthus blev opført. Desuden byggedes der pavilloner, lysthuse, broer og grotter.
Terrasserne ved slottet og perspektivet derfra blev bibeholdt, hvorimod kaskadeanlægget er forsvundet. Ligeledes er lindetræerne bevaret efter flere tilbageskæringer.
Opførelsesdata

Årstal: 1697 - 1808
Bygningsændringer og ombygninger:
Frederik IV flytter som kronprins til en lystgård med have, Prinsens Gård, ved Frederiksberg Runddel 1696. Haven udvides efterfølgende. Tessin d.y. udarbejder planer for haven 1797. Frederiksberg Slot opføres af Ernst Brandenburg og J. C. Ernst 1699-1709. Hans Heinrich Scheel anlægger Frederiksberg Have i barokstil omkring 1700. Søndermarken anlægges fra 1708. Terrasse- og kaskadeanlæg i Frederiksberg Have af J. C. Krieger 1720-26. Fasangården i Frederiksberg Have opføres af J. C. Krieger 1723-24. Den er senere ombygget flere gange. Sydfløjen til Prinsens Gård omdannes til orangeri af Eigtved 1744. Hovedfløjen brændte 1753 og den nuværende indgang blev udført af Lauritz de Thurah 1755. Frederiksberg Have og Søndermarken omlægges af gartner Peter Petersen til engelsk stil fra 1800. Det Kinesiske Lysthus i Frederiksberg Have af Andreas Kirkerup 1799-1801. Apistempel af Nicolai Abildgård 1802-04. Restaurering og ombygning af Det Kinesiske Lysthus af Slots- og Ejendomsstyrelsen 1982-90. Projekt Liv & Lys i Søndermarken af GHB Landskabsarkitekter 2010-13.

Adresse

Frederiksberg Runddel, Roskildevej
DK-2000 Frederiksberg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Frederik IV
Landskabsarkitekt: Hans Hendrik Scheel, J. C. Krieger, Peter Petersen, M. F. Voigt, Rudolph Rothe, H. A. Flindt, H. C. Elers Koch og Slots- og Ejendomsstyrelsen
Konsulent: Nicolai Abildgård (Apistempel)

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Parker

Referencer
Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 1, Politiken, 1968. Arkitektur DK 7-1984, side 294, og 4-1990, side 154. Bo Bramsen, Allan Tønnesen og Claus M. Smidt: København før og nu - og aldrig, bind 12. Palle Fogtdal, 1991. Landskab 1993, side 118, og 8-2013, side 228. Guide til Dansk Arkitektur I. Olaf Lind og Annemarie Lund: Arkitektur Guide København, Arkitektens Forlag, 1996. Ideernes Vandring. Steen Estvad Petersen. Nykredits Fond og Gyldendal, 2000. Hakon Lund: Danmarks Havekunst I, Arkitektens Forlag, 2000. Annemarie Lund: Guide til Dansk Havekunst, 2002. Arkitekten 5-2012, side 24. Søndermarken vist på DR K 21-01-2014. "
Frederiksberg Have og Søndermarken
Frederiksberg Have og Søndermarken
Frederiksberg Have og Søndermarken
Frederiksberg Have og Søndermarken
Frederiksberg Have og Søndermarken
Frederiksberg Have og Søndermarken
Frederiksberg Have og Søndermarken
Frederiksberg Have og Søndermarken
Frederiksberg Have og Søndermarken
Frederiksberg Have og Søndermarken
Frederiksberg Have og Søndermarken
Frederiksberg Have og Søndermarken
Frederiksberg Have og Søndermarken
Frederiksberg Have og Søndermarken
Frederiksberg Have og Søndermarken
Frederiksberg Have og Søndermarken
Frederiksberg Have og Søndermarken
Frederiksberg Have og Søndermarken
Frederiksberg Have og Søndermarken
Frederiksberg Have og Søndermarken
Frederiksberg Have og Søndermarken
Frederiksberg Have og Søndermarken
Frederiksberg Have og Søndermarken
Frederiksberg Have og Søndermarken

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE