Århus Rådhus

Arkitekt:

Arne Jacobsen og Erik Møller

Århus Rådhus er af flere grunde et generøst og inspirerende byggeri. Det er opført i overgangen mellem den tidlige, internationale funktionalisme og den nordiske funktionelle tradition med rødder i den svenske arkitekt Gunnar Asplunds poetiske modernisme. Det er også en tidlig repræsentant for det skifte, hvor rådhuset ændrede karakter fra at være et monumentalt byggeri til at være en administrationsbygning. Og det er ikke mindst et smukt og gennemarbejdet hus med en utrolig mængde fine detaljer.
Rådhuset er strategisk placeret på en gammel kirkegård, der for størstedelens vedkommende er friholdt som ny park med en bevaret lindeallé. Det er opdelt i tre funktionsbestemte afsnit med fine, åbne rumligheder. Hovedbygningen med forhal, rådhushal og byrådssal mod byen og to forskudte kontorfløje trukket helt ud langs Park Allé. Den høje fireetagers fløj rummer en lys, panoptisk centralkorridor mellem de administrative kontorer, den lave fløj med det hvælvede kobbertag en række ekspeditionskontorer.
I tråd med tidens funktionlistiske og demokratiske tankegang blev rådhuset tegnet uden tårn - men efter en heftig folkelig debat blev det pålagt arkitekterne at ændre projektet, som fik en elegant skeletkonstruktion, hvor urskiver, balkoner, udsigtsplatform og klokkespil er ophængt. Tårnet blev noget klodset anbragt oven på bygningen og blev det sidste af sin art på danske rådhuse. Herudover blev der isat større vinduer i den lave fjøj, og bygningen fik en beklædning af grågrøn Porsgrunn-marmor på den eksponerede jernbetonkonstruktion.
Kendetegnende for huset er brugen af eksklusive og smukke materialer, der er håndværksmæssigt bearbejdet og forfinet med raffinerede detaljer i en udsøgt kvalitet. I det varme og organiske interiør ses vægge beklædt med paneler af bøgetræslister, bøgefinér på møbelplader og cuba-mahogni, omhyggeligt lagte parketgulve af moseeg samt belysningsarmaturer og gelændere af matpoleret messing. Som kontrast hertil står eksteriørets kølige og afdæmpede monumentalitet.
Århus Rådhus blev i sin patinerede skikkelse fredet i 1994, og fremstår i dag trods enkelte svipsere i den oprindelige udformning ikke alene som et af landets mest sanselige og imødekommende huse, men også som et hovedværk i den danske arkitekturhistorie.
Opførelsesdata

Årstal: 1938 - 1941
Bygningsændringer og ombygninger:
Fredet 1994. Rådhusannex 1999-2001 af 3 x Nielsen.

Adresse

Rådhuspladsen 2
DK-8000 Århus C

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Århus kommune
Ingeniør: Steensen & Varming (konstruktioner) og Niepoort & Wied (installationer)
Landskabsarkitekt: Stadsgartner Sandberg
Entreprenør: Oscar M. Hougaard
Konsulent: Dr. Vilhelm Jordan og P. O. Pedersen (akustik), Hans Jørgen Wegner (møblering), Th. Hagedorn Olsen, Anker Hofmann, Albert Nauer, Eiler Krag, Kræsten Iversen, Johannes Bjerg, Mogens Bøggild og Agnete Varming (kunstnerisk udsmykning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Rådhus
Særlige aspekter: Kulturkanon for arkitektur, 2006.

Referencer
Aarhuus Stiftstidende 14-08, 02-09 og 19-09-1937. Berlingske Tidende 19-08-1937. Politiken 05-09-1937. Arkitekten U 1937, side 165. Arkitekten M 10/11-1944, side 149. Tobias Faber, Dansk Arkitektur, 1963. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 3. Politikens Forlag, 1971. Lisbet Balslev Jørgensen, Hakon Lund og Hans Edvard Nørregård-Nielsen: Danmarks Arkitektur. Magtens bolig. Gyldendal, 1980. Henrik Fode (red.): Byens hus, Århus byhistoriske udvalg, 1991. Guide til Dansk Arkitektur I. Arne Jacobsen, Arkitektens Forlag. Erik Møller, Kjeld Vindum og Jens Lindhe: Aarhus Rådhus, Arkitektens Forlag, 1991. Carsten Thau og Kjeld Vindum: Arne Jacobsen, Arkitektens Forlag, 1998. Mogens Brandt Poulsen: Århus Arkitekturguide. Arkitektskolen i Aarhus, 1999. Olaf Lind: Arkitektur Guide Jylland, side 206. Arkitektens Forlag, 2002. Arkitektur DK 2-2004, side 136. Arkitekten 2 og 4-2005. Politiken 25-01-2006. Jørgen Hegner Christiansen og Kim Dirckinck-Holmfeld: En Arkitekturkanon, Arkitektens Forlag, 2005. Tobias Havmand, Jens Astrup og Jan Jæger (red.): Berlingske Tidendes Kulturkanon, Berlingske Tidende, 2005. Kulturkontakten, særnummer januar 2006, Kulturministeriet. Anne-Louise Sommer: Den Danske Arkitektur. Gyldendal, 2009. "
Århus Rådhus
Århus Rådhus
Århus Rådhus
Århus Rådhus
Århus Rådhus
Århus Rådhus
Århus Rådhus
Århus Rådhus
Århus Rådhus
Århus Rådhus
Århus Rådhus
Århus Rådhus
Århus Rådhus
Århus Rådhus
Århus Rådhus
Århus Rådhus
Århus Rådhus
Århus Rådhus
Århus Rådhus
Århus Rådhus

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE