Sankt Hans Hospital, Roskilde

Arkitekt:

M. G. Bindesbøll og Frederik Ferdinand Friis

M. G. Bindesbølls bygninger til Sankt Hans Hospital er opført 1852-54 i en periode, hvor befolkningstilvæksten steg og hvor folk flyttede fra landet til byerne på grund af samfundets industrialisering. Udviklingen betød, at der var behov for institutioner og boliger, og altså også en udvidelse af sindsygehospitalet Sankt Hans.
Hospitalet var moderne, havde plads til 120 patienter og blev opført som en helstøbt lille landsby i naturskønne omgivelser ved Roskilde Fjord, hvor der var masser af lys og frisk luft. Det er et symmetrisk, aksefast anlæg med kurhus og kirke som centrale elementer og langstrakte fløje med sengeafsnit uden om. Alle bygninger har identiske tage med lav hældning.
Kurhuset, der nu er museum, er i to etager med høj kælder. Det rummede oprindelig festsal, kontorer, køkken og boliger for overlæge og inspektør. Kirken ligger i forlængelse af kurhuset midt i anlæggets gårdrum. Den er som de øvrige bygninger opført i gule teglsten og har både romanske og barokke stilelementer i vinduer og gesimsbånd over soklen. Kirkerummet domineres af loftets egetræsbjælker med fine dekorationer.
Sidefløjene er indpasset i terrænet og beregnet til hhv. kvindelige og mandlige patienter. De er lave med patientværelser til den ene side og fordelingsgang til den anden, hvilket bevirkede rigeligt med lys til rummene og udsigt til naturen, som man anså for et gode i behandlingen af de sindslidende.
Bindesbøll anvendte moderate og ensartede byggematerialer til hele byggeriet, dvs. hovedsagelig gule teglsten med gesimsbånd af røde tegl under vinduerne. Der er i modsætning til hans første arbejder (Thorvaldsens Museum) kun sparsomt anvendt dekorationer, hvilket giver et afdæmpet og homogent udtryk.
Statshospitalet er senere udvidet med tidssvarende nye bygningsanlæg ved Boserupvej.
Opførelsesdata

Årstal: 1854 - 1859
Bygningsændringer og ombygninger:
Bindesbølls konkurrenceforslag fra 1852-53 er kun realiseret i mindre omfang. Det antages. at den endelige udformning er foretaget af F. F. Friis. Strandhus for skizofrene patienter af Stærmose & Isager, 1997.

Adresse

Kurhusvænge
DK-4000 Roskilde

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Staten

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Statshospital med museum og kirke

Referencer
Knud Millech og Kay Fisker: Danske Arkitekturstrømninger 1850-1950, Østifternes Kreditforening, 1951. Henrik Bramsen: Monografi for Gottlieb Bindesbøll, 1952. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 2, Politiken 1969. Helle Bay, Bjarne Kennig, Esben Larsen og Christian Woetmann: Tilgængelighed og Arkitektur. By- og Boligministeriet m.fl., 2000. Anne-Louise Sommer: Den Danske Arkitektur. Gyldendal, 2009. Arkitekten 01-2010, side 7. Peter Thule Kristensen: Gottlieb Bindesbøll - Danmarks første moderne arkitekt. Arkitektens Forlag, 2013. "
LinksFORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE