Aalborg-hallen, Aalborg Kongres- og Kulturcenter

Arkitekt:

Otto Frankild, Arne Kjær, Preben Hansen og Dall & Lindhardtsen, arkitekter MAA

Aalborg-hallen ligger lidt tilbagetrukket fra Vesterbro ved siden af et af byens store rekreative arealer, Kildeparken. Den er opført i modsætning til tidens nationale tendenser i en nøgtern funktionalistisk stil af bl.a. Otto Frankild, der i 1940'erne fik mange opgaver efter vundne arkitektkonkurrencer. Hallen, der nærmere må betegnes som et optimistisk kulturhus, var på opførelsestidspunktet i 1952 Nordens største.
Det centrale i bygningskomplekset er den store hal, der kan underdeles med en forskydelig væg, og som er tilsluttet en scenebygning og garderober i kælderen. I huset er der endvidere hotel, restaurant, keglebane, skydetunnel, bowlingbane, biograf (der senere er nedlagt), en lang række mødesale og foyer, der klart markerer deres funktioner, men måske ikke helt er overbevisende bundet sammen. Anlægget er opført i jernbeton med synlig skeletkonstruktion i facaden.
Hallen er udvidet af Dall & Lindhardtsen i 1991 med en selvstændig bygning, Europahallen, der markerer sig som en tung muret klump mod Vesterbro, men åbner sig med et glasparti mod forpladsen. Den er karakteristisk for arkitekternes fine formsprog i denne periode, men savner en vis harmoni med den gamle ærværdige hal.
Opførelsesdata

Årstal: 1949 - 1952
Bygningsændringer og ombygninger:
Udvidelse af Dall & Lindhardtsen 1989-91.

Adresse

Europa Plads 4
DK-9000 Aalborg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Aalborg Kommune
Konsulent: Richard Mortensen (kunstnerisk udsmykning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Idræts- og kongreshal
Særlige aspekter: Førstepræmieprojekt i konkurrence 1945. Udvidelse af Dall & Lindhardtsen efter konkurrence i 1989.

Referencer
Arkitektur DK 1-1991, side 54 og 59. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 3, Politikens Forlag, 1971. Arkitekten 16-1989, side 397. Arkitektur Guide Jylland, side 72. "
Aalborg-hallen, Aalborg Kongres- og Kulturcenter
Aalborg-hallen, Aalborg Kongres- og Kulturcenter
Aalborg-hallen, Aalborg Kongres- og Kulturcenter
Aalborg-hallen, Aalborg Kongres- og Kulturcenter
Aalborg-hallen, Aalborg Kongres- og Kulturcenter
Aalborg-hallen, Aalborg Kongres- og Kulturcenter

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE