Århus Sygehus (tidligere Århus Amtssygehus)

Arkitekt:

Axel Høeg-Hansen, Cubo Arkitekter A/S og Fich & Bengaard, arkitekter MAA

Amtssygehuset i Århus, nu omdøbt til Aarhus Sydehus, er opført 1932-35, hvor bygningerne afløste et tidligere hospital ved Ingerslevs Boulevard.
Anlægget er projekteret af Høeg-Hansen og Salling-Mortensen, der har ladet elementer fra deres nyklassicistiske skoling indgå i et modernistisk byggeri, hvor der findes en udpræget differentiering efter brugsmæssige hensyn. Anlæggets centrale del er en tredelt, knækket længebygning til patienter, hvis fire etager er sammenbygget med en T-formet behandlingsbygning - en disposition, der var banebrydende i 1930'erne.
Indkørslen til sygehuset sker gennem en port anbragt i en funktionærbygning mod vest. De enkelte bygninger har afrundede hjørner ved indgangene og flade tage. De er udpræget horisontalt betonede, hvilket understreges af vandrette bånd af gule sten i de røde murflader. Hospitalet er blevet udvidet flere gange - først med nybygninger af Salling-Mortensen i 1963, siden af Cubo og Fich & Bengaard i 2002.
Opførelsesdata

Årstal: 1932 - 1935
Bygningsændringer og ombygninger:
Udvidelse af Salling-Mortensen 1963. Ny udvidelse af Cubo Arkitekter A/S og Fich & Bengaard 2002.

Adresse

Tage-Hansens Gade 2
DK-8000 Århus C

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Århus Amt
Ingeniør: Cowi A/S, FRI (udvidelse 2002)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Hospital
Særlige aspekter: Udvidelse: Førstepræmieprojekt i konkurrence 2002

Referencer
Arkitekten U 2-1931, side 10. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 3. Politikens Forlag, 1971. Arkitektur Guide Jylland, side 204. Arkitektens Forlag, 2002. Arkitekten 01-2002. "
LinksFORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE