Tunø Knob vindmøllepark, Odder

Arkitekt:

Møller & Grønborg, arkitekter MAA

Danmark er siden starten af 1990'erne i stigende grad blevet et vindmølleland. Som et led i et pilotprojekt blev der i 1995 opstillet ti vindmøller på Tunø Knob, der sammen med de tidligere opstillede 11 møller ved Vindeby nord for Lolland indgik i et forsøg, der især skulle afdække møllernes indflydelse på havmiljøet, fugle- og fiskelivet samt de ændrede forhold for lystsejlerne og sommerhusejere langs kysterne.
Vindmølleparken på Tunø Knob vest for øen har en højde på ca. 45 meter og producerer 500 kW, svarende til strøm til 2.800 husholdninger. Undersøgelserne har vist, at møllerne ikke forårsager gener for dyrelivet i området.
Senere større vindmølleparker til vands eller på land med betydelig større kapacitet samt stor visuel og støjende effekt har dog giver anledning til betydelig flere protester især fra naturbeskyttelsesinteresser. Blandt landets betydeligste vindmølleparker til havs er nu Middelgrunden uden for København, der har en effekt på 40 MW fra 20 møller, Horns Rev Vindmøllepark ved Blåvands Huk med i alt 175 møller, der producerer 234 MW, samt den nyeste Anholdt Vindmøllepark med 111 enheder, der forventes at nå en kapacitet på 400 MW.
Det er navnlig de store kæmpevindmøller placeret på land i naturskønne områder, der er alvorlig anke imod. Heroverfor står ønsket om at tilvejebringe mere vedvarende energi.
Opførelsesdata

Årstal: 1994 - 1995

Adresse

Tunø Knob
DK-8300 Odder

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Elsam/Midtkraft

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Vindmøller

Referencer
Arkitektur Guide Jylland, side 175. "
Tunø Knob vindmøllepark, Odder

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE