Linoleumshuset, København N

Arkitekt:

Povl Baumann

Linoleumshuset på Åboulevarden i København indskriver sig i dansk arkitekturhistorie som et af Povl Baumanns bedste nyklassicistiske bygningsværker, hvor han virtuost behersker teglstenen som byggemateriale og arkitektonisk virkemiddel. Desuden repræsenterer det en bygningstype, der på mesterlig vis blev realiseret inden for beskedne økonomiske rammer.
Bygningens arkitektoniske kvaliteter markeres primært i det store hovedanslag med de plane facader, de rundede hjørner, de taktfast indpassede vinduer og døre samt det rombeformede præcise mønstermurværk, der som et lærred er spændt ud over hele facaden. Huset er helt uden gesimser, sålbænke eller indfatninger.
Alle detaljer er udført efter rationelle og funktionelle projekteringsprincipper i overensstemmelse med bygningens overordnede idé og minutiøst gennemført med håndværksmæssig omhu og akkuratesse, så eksteriør og interiør udgør et samlet hele.
Linoleumshuset har fået sit navn efter den særprægede facade med røde og gule teglsten, anbragt i et mønster, der minder om et linoleumsgulv. Ejendommen blev på opførelsestidspunktet indpasset i en karré, der var afgrænset af den nedlagte jernbanelinje mellem Nørrebro Station og Københavns Anden Hovedbanegård ved Axeltorv. Dens udtryk i dag bærer stadigvæk stor originalitet og autenticitet. Baneterrænet er nu grønt område med cykelsti, der via Åbuen er ført over den stærkt trafikerede Åboulevard.
Opførelsesdata

Årstal: 1929 - 1930
Bygningsændringer og ombygninger:
Præmieret af Københavns Kommune 1932. Fredet 2009.

Adresse

Henrik Rungs Gade 14-18, Åboulevard 84-86, Hans Egedes Gade 19-25, Jesper Brochmands Gade 17
DK-2200 København N
Makrikelnr. 5108 Udenbys Klædebo

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Københavns kommune

Anvendelse

Hovedfunktion : Støttet boligbyggeri
Bygningsart : Karrébebyggelse

Referencer
Steen Eiler Rasmussen; Nordische Baukunst, 1940. Arkitekten M 1-1944, side 1. Tobias Faber, Dansk Arkitektur, 1963. Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks Arkitektur. Byens huse - Byens plan. Gyldendal, 1979. Hans Erling Langkilde: Arkitekten Povl Baumann. Arkitektens Forlag, 1991. Gitte Just: Huse i København og Nordsjælland tegnet af berømte danske arkitekter. Aschehoug 2005. "
Linoleumshuset, København N
Linoleumshuset, København N
Linoleumshuset, København N
Linoleumshuset, København N
Linoleumshuset, København N
Linoleumshuset, København N
Linoleumshuset, København N
Linoleumshuset, København N

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE