Esbjerg Banegård

Arkitekt:

Heinrich Wenck

Esbjerg Banegård er tegnet af Heinrich Wenck, der gennem en menneskealder som statsbanearkitekt mere end nogen anden kom til at præge en lang række jernbanestationer i Danmark.
Wenck havde allerede opført en række privatbanestationer og bl.a. den nuværende Helsingør Banegård i samarbejde med sin forgænger hos Statsbanerne, N. P. Holsøe, før han tegnede stationen i Esbjerg 1902. Her blev han påvirket af Martin Nyrops nationalromantiske og rige arkitektur med anvendelse af mange maleriske materialer og detaljer tilsat et internationalt islæt af pompøs nederlandsk renæssance.
Det lykkedes ham også at samle hele tre banegårdssymboler i bygningens smukt samordnede midterparti: et gavlparti med et stort lunette-vindue flankeret af tvillingetårne. Lunette-vinduet var på dette tidspunkt internationalt kendt og især anvendt til store banegårdes perronhal. Hallen her er udsmykket med våbenskjolde og glasmalerier.
Den høje symmetriske stationsbygning har afvalmede tage. mens de lavere sidebygninger også afsluttes med tårne. Komplekset blev opført i røde tegl med en levende proportioneret facade. Ved en senere renovering er tegltaget udskiftet med skifer og skorstenene fjernet.
Hovedbanegården i København, der opførtes 1904-11, fik i øvrigt omtrent det samme markerede midterparti som Esbjerg Banegård, der stod færdig i 1904.
Opførelsesdata

Årstal: 1902 - 1904

Adresse

Jernbanegade 35
DK-6700 Esbjerg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Danske Statsbaner, DSB

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Station

Referencer
Architekten 32-1903/04, side 309. Jørgen Sestoft: Danmarks Arkitektur. Arbejdets bygninger. Gyldendal, 1979. Esbjerg Kommune: Historiske huse i Esbjerg, 1979. Mads Østerby: Danske jernbaners byggeri - et rids i et forløb (1844-1984). Odense Universitetsforlag, 1984. Arkitektur Guide Jylland, side 254. Anne-Louise Sommer: Den Danske Arkitektur. Gyldendal, 2009. "
LinksEsbjerg Banegård
Esbjerg Banegård
Esbjerg Banegård
Esbjerg Banegård
Esbjerg Banegård
Esbjerg Banegård
Esbjerg Banegård
Esbjerg Banegård
Esbjerg Banegård
Esbjerg Banegård

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE