København, Bredgade 4/Store Strandstræde 3

Arkitekt:

H. C. Tybjerg

Den rene schinkelske senklassicisme træffes sjældent i dansk bygningskunst, men forekommer dog i denne ejendom i det indre København.
Her overtog konditor Chr. Grandjean H. C. Andersens velynder, Edvard Collins bindingsværksgård i Store Strandstræde, nedrev den og opførte i 1853-54 en anselig kvaderpudset ejendom i en skæv vinkel ud til Bredgade. Det var arkitekten, Chr. Tybjergs håb, at bygherren også kunne erhverve Kanneworffs endnu eksisterende lille hjørnehus mod Kongens Nytorv, men det mislykkedes.
Hovedhuset mod Bredgade har 11 fag og vinklen mod Store Strandstræde fem fag, begge i fire etager. Men trefags-huset mod Store Strandstræde er kun i tre etager. Det skyldtes et helt ualmindeligt hensyn dengang for at "opnå en friere luft-cirkulation i det indskrænkede gårdrum".
Huset har en let rytme og formgivning med elegante, buede butiksruder og aftagende vindueshøjde opefter. Vinduerne har malede brøstninger med figurrelieffer i gips og spinkle, ganske svagt skrånende indfatninger, der står på dobbelte båndgesimser i de to øverste etager. Facaden er pudset og oliemalet med iineær kvaderfugning i afvekslende højere og lavere skifter, et træk Schinkel anvendte i husbyggeriet i Berlin.
Ejendommen afsluttes med skifertag og kviste samt tagrende, der oprindelig var en profileret karnisrende bygget sammen med taggesimsen. Konditoriet, der nu er omdannet til restaurant Els, dekoreredes i pompejansk stil af Chr. Hetsch. 
Opførelsesdata

Årstal: 1853 - 1854
Bygningsændringer og ombygninger:
Bygningen er fredet.

Adresse

Bredgade 4 og Store Strandstræde 3
DK-1260 København K

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Grandjean
Konsulent: Chr. Hetsch (dekorationer)

Anvendelse

Hovedfunktion : Privat boligbyggeri
Bygningsart : Etageboliger

Referencer
Knud Millech og Kay Fisker: Danske Arkitekturstrømninger 1850-1950, Østifternes Kreditforening, 1951. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 1, Politiken 1968. "
LinksKøbenhavn, Bredgade 4/Store Strandstræde 3
København, Bredgade 4/Store Strandstræde 3
København, Bredgade 4/Store Strandstræde 3
København, Bredgade 4/Store Strandstræde 3
København, Bredgade 4/Store Strandstræde 3
København, Bredgade 4/Store Strandstræde 3

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE