København, Nørrebrogade 9, Alderstrøst

Arkitekt:

Theodor Sørensen

Haandværkerforeningen i København tog ved sin etablering i 1862 et prisværdigt initiativ med opførelsen af stiftelsen Alderstrøst på Nørrebro, hvor der kunne gives gratis husly og hjælp til gamle, trængende håndværkede, disses enker og ugifte døtre. Midlerne til byggeriet tilvejebragtes ved hjælp af et industrilotteri, legater og frivillige gaver.
Som arkitekt for opgaven valgtes Theodor Sørensen, der havde nær tilknytning til håndværkerstanden og tilhørte kredsen af førende arkitekter, der tog udgangspunkt i den frie historicisme, men i behersket form. Alderstrøst blev i flere etaper opført omkring to gårdanlæg med 185 små friboliger i et firefløjet kompleks med tværbygning i fire eller fem etager i et strengt klassisk formsprog i blankmur, ensartet vinduesrytme og forhøjet trekantgavl mod Nørrebrogade. Boligerne var oprindeligt korridorlejligheder, der blev forbudt efter 1889.
I dag ejes bebyggelsen af Foreningen Socialt Boligbyggeri, FSB, der både ud- og indvendigt har ombygget og brandsikret hovedbygningen mod Nørrebrogade. Her er der nu indrettet ungdomsboliger. Resten af ejendommen mod Baggesensgade og Blågårdsgade er nedrevet, og der er i forbindelse med saneringen/byfornyelsen i området i 1980'erne etableret haveanlæg i karreerne.
Opførelsesdata

Årstal: 1860 - 1862
Bygningsændringer og ombygninger:
Opført etapevis. Nørrebrogade 9 opført 1860-62. Mellembygning opført 1870. Baggesensgade 10 opført 1871. Blågårdsgade 9 opført 1879.

Adresse

Nørrebrogade 9
DK-2200 København N

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Håndværkerforeningen

Anvendelse

Hovedfunktion : Privat boligbyggeri
Bygningsart : Etageboliger og butikker

Referencer
Illustreret Tidende 1862-63, 17. Knud Millech og Kay Fisker: Danske Arkitekturstrømninger 1850-1950, Østifternes Kreditforening, 1951. Ida Haugsted: Nye Tider - Historicisme i København. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2004. "
København, Nørrebrogade 9, Alderstrøst

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE