Bogense, Østergade 2, Landbohjemmet, Erik Menveds Kro

Arkitekt:

Ukendt

Bogenses ældste hus, Landbohjemmet, er en velproportioneret 10 fags bindingsværksbygning i to etager fra renæssancetiden, formentlig opført i begyndelsen af 1600-årene. Muligvis er huset opført i to afsnit med 20 års mellemrum. Den ældste, nordlige halvdel har knægte og dekorativt udstyr, forskellige fra den sydlige halvdel, der tillige har en overgangsfod præget af bruskbarokken. Ved en restaurering i 1934 fjernedes hvidtekalken fra facaden. Landbohjemmet er også benævnt Erik Menveds Kro, fordi kongen i 1288 fornyede købstadsrettighederne for Bogense. Kroen undgik brand og anden ødelæggelse under Svenskekrigene 1658-60, da Bogense ellers blev slemt medtaget.
Opførelsesdata

Årstal: 1600 - 1625
Bygningsændringer og ombygninger:
Østergade 2, Landbohjemmet, nu Erik Menveds Kro, opført 1600-25

Adresse

Østergade 2
DK-5400 Bogense

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Ukendt

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Bindingsværkshus, nu kro

Referencer
Trap Danmark, 5. udgave, bind 5 om Bogense, 1957. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad, Politiken 1969. Den Store Danske Encyklopædi, Gyldendal. "
Bogense, Østergade 2, Landbohjemmet, Erik Menveds Kro
Bogense, Østergade 2, Landbohjemmet, Erik Menveds Kro
Bogense, Østergade 2, Landbohjemmet, Erik Menveds Kro
Bogense, Østergade 2, Landbohjemmet, Erik Menveds Kro

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE