Århus, Mejlgade 92/Kystvejen 59-65, Mejlborg

Arkitekt:

S. F. Kühnel

På hjørnet af Mejlgade og Kystvejen, omtrent hvor Mejlgades port havde stået, opførtes i årene 1896-98 et stort bygningskompleks, Mejlborg, i Rosenborg-stil, bl.a. inspireret af Meldahls Frijsenborg. Der blev anvendt kraftfulde kamtakkede gavle i røde mursten, gule sten til vinduesfalse og mange sandsten.
Facaden mod Østbanegården er tredelt med to vinduespartier på hvert sideparti. I midten anbragtes hovedindgangen som et retkantet fremspring, der ovenover forvandles til en tresidet karnap og i taghøjde til et ottekantet tårn med etagespir. Også facaden mod Kystvejen er rigt dekoreret i en gotisk renæssance med vinduesrisalitter, karnapper og balkoner samt endnu et smukt tårn med løgkuppelspir.
Den mest attraktive del af bygningen vendte ud mod Kystvejen, hvor der blev indrettet store, herskabelige lejligheder med "en henrivende udsigt over bugten". I stueetagen kom der en mondæn restaurant.
Bygningen, der hævede sig højt over de gamle købmandsgårde og de små huse i det ydre Mejlgade, var en af provinsens største privatbygninger og byens stolthed, men allerede i 1899 led den en krank skæbne, da den blev ødelagt af en storbrand.
Alene i Mejlgade nedbrændte 14 bygninger. Kun ydermurende stod tilbage af det imposante Mejlborg-kompleks, der allerede samme år blev genopført i omtrent samme skikkelse som før - igen med restaurant i stueetagen. Den overlevede dog kun til 1960.
Opførelsesdata

Årstal: 1896 - 1898
Bygningsændringer og ombygninger:
Bygningen ødelagt af en storbrand i Mejlgade allerede 1899. Herefter genopført i næsten samme skikkelse.

Adresse

Mejlgade 92 og Kystvejen 59-65
DK-8000 Århus C

Byggeriets øvrige parter

Anvendelse

Hovedfunktion : Privat boligbyggeri
Bygningsart : Etageejendomme

Referencer
Magistratens 2. afd.: Den Indre by, Århus, Registrering af bevaringsværdige bygninger og miljøer. Århus Kommune, 1984. "

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE