Europan 11, Allerød (projekt)

Arkitekt:

Mette Blankenberg og Eyrun Margret Stefansdottir, arkitekter MAA

Allerød domineres i dag af de store parcelhuskvarterer, der blev realiseret i 1960'erne og -70'erne, da middelklassen flyttede fra København ud i forstæderne.
Denne spredte boligform er ikke særlig bæredygtig eller CO2-neutral, og den tilgodeser ikke hensynet til landskabet eller en alsidig beboersammensætning. Kommunen søger derfor nye veje i planlægningen.
Et bud er et af vinderforslagene i Europan-konkurrencen 2011. På et areal ved Blovstrød Teglværksvej foreslås en varieret parkbebyggelse af dobbelt- og terrassehuse samt etageejendomme integreret i et offentligt landskab aktiveret af kollektive og bæredygtige tiltag. På den måde skabes et miljø med mennesker, der har forskellige holdninger til privathed og fællesskab.
Forslaget anviser en overbevisende strategi for indsamling af regnvand i bassiner, der kan indgå som strukturgivende landskabselementer. Derimod indeholder projektet ikke de nødvendige boligenheder, der skal til for at skabe en tættere bydannelse, og det er tvivlsomt, om ideen med et stort offentligt grønt område kan implementeres, for eksempel hvad angår udformning og vedligeholdelse.
Juryen i konkurrencen anbefaler en kraftig bearbejdning af forslaget, der ventes at danne grundlag for områdets bydannelse fra 2015.
Opførelsesdata

Årstal: 2015 - 2021

Adresse

Blovstrød Teglværksvej, Ny Blovstrød
DK-3450 Allerød

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Allerød Kommune

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet boligbyggeri
Bygningsart : Planlægning
Særlige aspekter: Førstepræmieprojekt i idékonkurrence 2011.

Referencer
Arkitekten 02-2012, side 44. "
Europan 11, Allerød (projekt)
Europan 11, Allerød (projekt)
Europan 11, Allerød (projekt)
Europan 11, Allerød (projekt)
Europan 11, Allerød (projekt)
Europan 11, Allerød (projekt)
Europan 11, Allerød (projekt)
Europan 11, Allerød (projekt)

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE