Brønshøj Vandtårn, Ke Vand A/S

Arkitekt:

Stadsarkitektens Direktorat ved Poul Holsøe og Ib Lunding

Brønshøj Vandtårn er opført af stadsarkitekt Poul Holsøes betroede medarbejder Ib Lunding som en funktionalistisk markant, monolitisk bygning, der kunne hente vand fra den grundvandsåre, der løber fra Sydhavnen til Gladsaxe. Tårnet har en diameter på 28 meter og en højde på 39 meter.
Konstruktionen er opbygget af fire søjleringe, bestående af henholdsvis 5, 10, 20 og 20 søjler, hvorimellem der er afstivende tværbjælker. Det efterlader et markant fletværksagtig rum med en elegant spiraltrappe i midten.
Mellem søjlerne i den yderste ring er opbygget en 10 cm betonskal, der fungerer som klimaskærm. I den nederste del af facaden er der isat runde vinduer mellem hver søjle i en apadgående kurve.
Taget er fladt med et lavt ottekantet "hus" i midten med fladt tag og cirkulære vinduer. Herfra udstråler betonbjælker til tårnets kant. I mellemrummene er der lagt strandsten. Helt usædvanlig for samtiden står facadens jernbeton ubehandlet med forskallingsaftryk.
I 1978 blev taget renoveret med sprøjtebeton og den yderste del af tagudhænget hugget væk, men gesimsen blev ikke sikret med vandafvisende belægning. Tagfladen var fortsat meget medtaget, så der måtte foretages en ny tagopbygning med zinkinddækninger i 2005.
I 2011 blev der afholdt et lys- og musikshow mellem vandtårnets søjler for at afprøve, om den slags arrangementer kunne være løsningen, når den markante industribygning ophører med sin nuværende funktion.
Opførelsesdata

Årstal: 1928 - 1930
Bygningsændringer og ombygninger:
Fredet af Skov- og Naturstyrelsen 2000. Renoveret i 1978 og 2005.

Adresse

Brønshøjvej 29
DK-2700 Brønshøj

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Københavns kommune

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Vandtårn

Referencer
Arkitekten M 1929, side 34. Arkitektur DK 6/7-1986, side 283. ArkitekturMagasinet 1-2009, side 38. "
Links

http://da.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B8nsh%C3%B8j_Vandt%C3%A5rn http://kubik.kk.dk/pilegaarden/arrangementer/vandkoncert-med-10-solister-i-bronshoj-vandtarn

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE