SEB Bank & Pension, Bymilen og Rigsarkivets Tag, København

Arkitekt:

Boje Lundgaard + Lene Tranberg ApS, SLA Landskabsarkitekter og PLH Arkitekter, arkitekter MAA

SEB-domicilet er beliggende på en attraktivt grund ved Københavns Havn på kanten af byen ved Kalvebod Brygge, hvor det med sine vertikale linjer og fremragende arkitektur er med til at ændre hele det ellers triste kvarter.
Her er de to 10 etager høje, krumme huse formet efter stedet og udsigtslinjerne til havn og by. De er opbygget med en fleksibel bygningsstruktur, der giver rumlige, velbelyste kontor- og mødefaciliteter rundt om de cylindriske kerner, hvor trapper, elevatorer, toiletter og teknikskakte er placeret. Opskriften på kvalitativ arkitektur er altid, at sekundære rum i sig selv danner adskillelser mellem større rum.
De i alt ni kerner er som første del af byggeriet støbt på stedet som tårne efter en speciel, kontinuerlig teknik, fordi der ikke kunne anvendes traditionelle elementer til opgaven. Herefter er de omgivende etager med kontorlandskaber opført.
Facaderne har etagehøje glaspartier i en vekslende kompositorisk rytme med markerede, tilbagetrukne etagedæk, beklædt med kobber. Karsten Ifversen har i en anmelselse af byggeriet i Politiken karakteriseret facaden som en hybrid mellem Stellings Hus og SAS-hotellet i København, begge tegnet af Arne Jacobsen.
Bygningerne indrammer et landskabsanlæg, Bymilen, der trinvist stiger syv meter fra havnen til nabogrunden mod syd. Det refererer til et fugtigt, svensk bjerglandskab og er beplantet med træer, græsser, bregner og mos. Det offentligt tilgængelige landskab overdækker bebyggelsens parkerings- og teknikanlæg og giver adgang for fodgængere og cyklister til en grøn bypark, der strækker sig helt frem til Dybbølsbro ved Sydhavnen.
Projektet er en del af helhedsplanen for DSBs tidligere godsbanegård, der nu er omdannet til det nye Rigsarkiv. Også helhedsplanen er udformet af Lundgaard & Tranberg.
Opførelsesdata

Årstal: 2007 - 2010
Bygningsændringer og ombygninger:
Bymilen tildelt diplom af Foreningen Hovedstadens Forskønnelse 2011.

Adresse

Bernstoffsgade 50
DK-1577 København V

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: SEB Bank & Pension
Ingeniør: Rambøll A/S og Grontmij A/S
Landskabsarkitekt: SLA Landskabsarkitekter
Konsulent: Emcon A/S (bygherrerådgivning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Kontorejendomme og bypark
Særlige aspekter: Bymilen tildelt diplom af Foreningen Hovedstadens Forskønnelse 2011.

Referencer
Arkitektur DK 6-2011, side 2, 05-2012, side 46, og 03-2013, side 27. Byggeri 5-2010 og 10-2010. Politiken 9-08-2010 og 16-10-2010. Landskab 7-2010, side 158. Arkitekten 11-2010, side 81. New Nordic arkitektur & identitet. Udstillingskatalog, Louisiana, 2012. "
SEB Bank & Pension, Bymilen og Rigsarkivets Tag, København
SEB Bank & Pension, Bymilen og Rigsarkivets Tag, København
SEB Bank & Pension, Bymilen og Rigsarkivets Tag, København
SEB Bank & Pension, Bymilen og Rigsarkivets Tag, København
SEB Bank & Pension, Bymilen og Rigsarkivets Tag, København
SEB Bank & Pension, Bymilen og Rigsarkivets Tag, København
SEB Bank & Pension, Bymilen og Rigsarkivets Tag, København
SEB Bank & Pension, Bymilen og Rigsarkivets Tag, København
SEB Bank & Pension, Bymilen og Rigsarkivets Tag, København
SEB Bank & Pension, Bymilen og Rigsarkivets Tag, København
SEB Bank & Pension, Bymilen og Rigsarkivets Tag, København
SEB Bank & Pension, Bymilen og Rigsarkivets Tag, København
SEB Bank & Pension, Bymilen og Rigsarkivets Tag, København
SEB Bank & Pension, Bymilen og Rigsarkivets Tag, København
SEB Bank & Pension, Bymilen og Rigsarkivets Tag, København
SEB Bank & Pension, Bymilen og Rigsarkivets Tag, København
SEB Bank & Pension, Bymilen og Rigsarkivets Tag, København
SEB Bank & Pension, Bymilen og Rigsarkivets Tag, København

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE