Emaljehaven, Marstrands Have, København

Arkitekt:

Creo og Tegnestuen Entasis ved Christian og Signe Cold, arkitekter MAA

En af de nye boligbebyggelser i Københavns Nordvest-kvarter er Emaljehaven, der har erstattet metalfabrikken Glud & Marstrand, som tidligere især var kendt for sine blå køkkenredskaber.
Bebyggelsen er placeret som en sluttet karré-bebyggelse i fem etager med den lange side mod Rentemestervej og kortere sider mod Rebslagervej og Frederiksborgvej. Bygningens hjørner er særligt markerede ved tagterrasser, åbne porte i terræn samt en café med udendørsservering i den nordlige ende. Lejlighederne er efter ønske fra kvarterets beboere flettet sammen med et stort grønt område, som er offentligt tilgængeligt bag husene - med adgang gennem tre portåbninger. Der er anlagt en lund med opstammede træer i den nordlige ende af pladsen.
Randbebyggelsen består af et 18 meter højt og 11 meter bredt volumen i lys terrazzo. Gadefacaden er enkel og glat uden relieffer, opbygget af ganske få elementer, men alligevel med en vis ornamentik. Mod parken har facaden større dybde ved hjælp af terrasser og altaner. Samtidig er dele af vinduespartierne monteret dybt i fladen, hvorved solens skyggevirkninger bliver mere dramatiske.
Opførelsesdata

Årstal: 2004 - 2007

Adresse

Rentemestervej 5-13, Rebslagervej 32-40, Frederiksborgvej 17-21
DK-2400 København NV

Byggeriets øvrige parter

Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S, FRI
Landskabsarkitekt: Entasis
Entreprenør: KPC-Byg A/S

Anvendelse

Hovedfunktion : Privat boligbyggeri
Bygningsart : Leje, andels- og ejerboliger i etagehuse
Særlige aspekter: Tildelt Beton-element-prisen 2009.

Referencer
Arkitektur DK 4-2009, side 48. Politiken 16-01-2008. "
Emaljehaven, Marstrands Have, København
Emaljehaven, Marstrands Have, København
Emaljehaven, Marstrands Have, København
Emaljehaven, Marstrands Have, København
Emaljehaven, Marstrands Have, København
Emaljehaven, Marstrands Have, København
Emaljehaven, Marstrands Have, København
Emaljehaven, Marstrands Have, København
Emaljehaven, Marstrands Have, København
Emaljehaven, Marstrands Have, København
Emaljehaven, Marstrands Have, København
Emaljehaven, Marstrands Have, København
Emaljehaven, Marstrands Have, København
Emaljehaven, Marstrands Have, København
Emaljehaven, Marstrands Have, København
Emaljehaven, Marstrands Have, København
Emaljehaven, Marstrands Have, København
Emaljehaven, Marstrands Have, København

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE