Kongelig Veterinær- og Landbohøjskoles forskningsinstitut, Frederiksberg

Arkitekt:

Erik Møllers Tegnestue A/S, arkitekter MAA

Udgangspunktet for udbygningsplanerne for Landbohøjskolen, KVL, var, at man skulle bevare oplevelsen af den som den grønne læreanstalt. Samtidig ønskede man at nedbryde det nye bygningsareal i mindre enheder og således bevare et slægtsskab med de øvrige bygninger på KVL.
Nybyggeriet ved Rolighedsvej samler alle KVL's institutter, der har med levnedsmiddel- og ernæringsområdet at gøre. Det føjer sig til "Højhuset" - opført af Steen Eiler Rasmussen og Mogens Koch i begyndelsen af 70'erne - der som den eneste bygning ikke er i gule tegl, men i grå beton. Bygning 2-74 er opdelt i fem seksetagers blokke, der er sammenbygget i mere åbne mellembygninger. Bygningens disponering og facadelinjens bugtede form udspringer blandt andet af bindinger, der var knyttet til den lille byggegrund. Facadens tilbagetrækning fra gadelinjen muliggør en beplantning med træer foran bygningen.
Opførelsesdata

Årstal: 1994 - 1995

Adresse

Rolighedsvej 30, Bygning 2-74
DK-2000 Frederiksberg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Undervisningsministeriets Byggedirektorat
Ingeniør: Moe & Brødsgaard A/S, FRI
Landskabsarkitekt: Andreas Bruun, MDL

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Forskningsinstitut for levnedsmidler og ernæring

Referencer
Arkitekten 18-1995, side 671. Erhvervs-Bladet 4-7-95. Arkitektur DK 3-1996, side 131. Det Danske Kulturinstitut og Dansk Arkitektur Center: The Danish Wave, udstillingskatalog, 1998. "
Kongelig Veterinær- og Landbohøjskoles forskningsinstitut, Frederiksberg

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE