Diakonissestiftelsen, Frederiksberg

Arkitekt:

Hans J. Holm, Tegnestuen Vandkunsten, Cubo Arkitekter og JaJa Arkitekter

Den danske Diakonissestiftelse er stiftet i 1864 med et formål "at uddanne kristne kvinder til sygepleje og anden barmhjertighedsgerning". Institutionen havde kongelig bevågenhed og i 1876 rykkede den ind i et nybygget kompleks mellem Nordre Fasanvej og kolonihaveområdet på det gamle jernbaneterræn. Den er tegnet af Hans J. Holm som en trefløjet hospitalsbygning med vestfløjen indrettet som kirke. Anlægget fik karakter af en herregård med kamtakker og et vist klosterpræg, som ikke var fremmed for arkitekten.
Diakonissestiftelsen blev siden udvidet flere gange, og hospitalet kom til at præge omgivelserne med talrige underafdelinger i bygninger nord for Peter Bangs Vej. I 1922-23 blev der tilføjet en ny vinkelfløj om et gårdanlæg mod øst med Gotfred Tvede som arkitekt, og i 1937-39 udvidedes anlægget for anden gang mod vest med Harald Gad som arkitekt. Stiftelsen fungerer ikke længere som egentligt privathospital, men er for øjeblikket omdannet til et pleje- og behandlingscenter for ældre.
I 2012 blev der efter en arkitektkonkurrence fremlagt en plan for at omdanne Diakonissestiftelsen til et område med både boliger og sundhedsfaciliteter, som økonomisk kan løbe rundt. I den fremtidige planlægning indgår elementer fra to sidestillede vinderforslag, det ene fra Tegnestuen Vandkunsten og det andet fra Cubo og JaJa Arkitekter.
Opførelsesdata

Årstal: 1873 - 1876
Bygningsændringer og ombygninger:
Ny østfløj af Gotfred Tvede 1922-23. Ny vestfløj af Harald Gad 1937-39. Udviklingsplan af Tegnestuen Vandkunsten og Cubo Arkitekter 2012-15.

Adresse

Peter Bangs Vej 1
DK-2000 Frederiksberg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Den danske Diakonissestiftelse
Landskabsarkitekt: Marianne Levinsen Landskab ApS (2013-20)
Konsulent: Valdemar Andersen (kunstnerisk udsmykning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Hospital
Særlige aspekter: Projekt til udviklingsplan vundet af Tegnestuen Vandkunsten og Cubo Arkitekter i konkurrence 2012.

Referencer
Knud Millech og Kay Fisker: Danske Arkitekturstrømninger 1850-1950, Østifternes Kreditforening, 1951. Bo Bramsen, Allan Tønnesen og Claus M. Smidt: København før og nu - og aldrig, bind 12. Palle Fogtdal, 1991. Ida Haugsted: Nye Tider - Historicisme i København. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2004. Arkitekten 06-2012, side 25."
Diakonissestiftelsen, Frederiksberg
Diakonissestiftelsen, Frederiksberg
Diakonissestiftelsen, Frederiksberg

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE